Klimatet Under lördagen infaller Afrikadagen och 102 medlemmar av Rebellmammorna uppmanar därför till en manifestation för de som, redan nu, direkt drabbas av klimatkrisen.

Cecilia Mutemi, psykolog och tvåbarnsmamma, har just förlorat fem familjemedlemmar i de värsta översvämningarna som drabbat Kenya på många år. Extrem nederbörd har orsakat hundratals dödsfall och tiotusentals människor har förlorat sina hem. Cecilia är en av de drabbade, men hennes öde är inte unikt. Vännen Betty Ngeno söker tak över huvudet för sig och sina barn. Översvämningar, stormar och förlängda torrperioder är förödande för människor och samhällen världen över.

Den 25 maj infaller Afrikadagen. Denna dag uppmärksammar skapandet av den Afrikanska Unionen år 1963, en organisation som föddes ur kampen för självständighet och frihet från kolonialmakterna.

Just nu står stora delar av Afrika inför en ny kamp – för överlevnad under klimatkrisen.

Klimatkrisens effekter i form av ökade risker för extremväder påverkar alla världsdelar, men Afrika är en av de mest utsatta. Trots detta fortsätter världens regeringar att subventionera fossila bränslen – bokstavligen att elda på krisen – till ett värde av sju triljoner dollar år 2022. I Sverige uppgår de fossila subventionerna till 31 miljarder kronor årligen.

Svenska politiker låter påskina att hanteringen av klimatkrisen kan skjutas på framtiden. För människor i Afrika är detta inte en diskussionsfråga. Parallellt med krisens alltmer kännbara effekter växer dock det civila motståndet mot den politiska passiviteten hos beslutsfattare.

Vi, den fredliga klimatrörelsen Rebellmammorna, har expanderat till en global gräsrotsrörelse som nu samlar miljöaktivister i 35 länder från jordens alla kontinenter. Cecilia och Betty är några av dem som har anslutit sig till det globala Mothers Rebellion.

Mothers Rebellion kämpar för politiska åtgärder som bromsar klimatkrisen och kräver att makthavare ska tala klarspråk. Med dagens politik är världen på väg mot en medeltemperaturhöjning på 2–3 grader i slutet av århundradet – med ett obegripligt mänskligt lidande som följd.

Det är inte Sveriges ansvar att lösa den globala medklimatkrisen, men det är Sveriges skyldighet att följa sin egen klimatlag och Parisavtalet. Både klimat- och finanspolitiska rådet har konstaterat att Sveriges regering misslyckas fundamentalt med detta.

Sverige bör ta sitt ansvar i det globala klimatarbetet. Det är en illusion att vi inte skulle påverkas av klimatkrisens effekter. Världsbanken spår 200 miljoner klimatflyktingar till år 2050. Mat- och vattenbrist kommer att destabilisera handel världen över och drabba livsmedelsförsörjningen. Extremväder får dödliga konsekvenser även här.

Konflikter och krig om sinande resurser kommer att bli kännbara överallt, med ojämlik fördelning av de allvarligaste följderna. Det största lidandet drabbar de människor som bidragit minst till klimatkrisen. Afrikas länder står för en bråkdel av de totala globala utsläppen av växthusgaser.

För att maximera chansen till en trygg och säker framtid behöver Sveriges regering – och alla världens regeringar – snabbt fasa ut användningen av fossila bränslen i enlighet med vetenskapsbaserade internationella åtaganden. Detta behöver ske med hänsyn till global rättvisa. Överkonsumtionen måste upphöra så att de som använder minst av jordens resurser kan öka sitt välstånd.

Ju förr vi erkänner vår sammankoppling med övriga världen – och naturen – desto snabbare kan vi börja arbeta med den nödvändiga omställningen av våra samhällen, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Den 25 maj manifesterar Rebellmammorna tillsammans med Mothers Rebellion över hela världen. Kommer du med?

UNDERSKRIFTER

Aktiva i Rebellmammorna och Mothers Rebellion global

Ester Gubi

Helena Eitrem Small

Karin Sandén

Matilda Bergström

Elena Taubert

Esther Hauer

Åsa Sohlgren

Aline Anckarman

Sara Nilsson Lööv

Cecilia Mutemi

Betty Ngeno

Inger Brorsdotter

Elin Ståhl

Amelie Bendz

Sophia Pankenier

Lisa Söderlund

Ellinor Levander

Anna Överengen Reuterborg

Amanda Widman

Emma Nilsson

Helene Nilsson

Anna Casey

Kristina Paidar

Johanna Pontén

Jenny Del Rosso Hansen

Elisabeth Lewander

Åsa Remper

Hermine Wendt Linder

Solveig Landen

Kristina Olsson

Anna Chavez Karlström

Alice Dursjö

Kristina Palm

Christina Ekström

Marie Dagerhem

Birgitta Skärström

Nauð Vanarot

Louise Södergren Petters

Johanna Nilsson

Erika Johansson Price

Elin Olsson Vincent

Sofia Penttilä

Eva Ernfridsson

Anna Stigsdotter Erlandsson

Maria Lundell

Ylva Svensson

Karin Oskarsson

Christel Stoltz

Anita Gunnarsson

Eva Sollén Mattsson

Kerstin Törngren

Kerstin Hill Svensson

Lars Svensson

Vanja Engvall

Ragnhild Björnström

Rolf Lindsten

Mårten Cedergran

Villiam Törngren González

Elin Burlin Lundqvist

Liisa Annimie

Pernilla Norberg

Anna Ekerli

Miriam Rutschman

Marga Sandström

Birgitta Johnsen

Mian Lodalen

Jelke Mollet

Sara Nilsson

Moa Franzén

Linn Hector Ljungqvist

Malin Lindahl

Ylva Jönsson

Anna Remén

Klara Lundmark

Nina Bosshard

Lynn Nilsson

Lena Salö

Ebba Lotta Hallberg

Niko Ljevar

Jenny Gren

Maria Thor

Elisabeth Petrelius

Vanessa van Maarseveen

Gunilla Åkerberg

Lisa Samuelsson

Ann-Marie Falkensjö

Gunnel Asplund

Stina Samuelsson

Anna-Karin Christiansson

Kristin Sott

Yvonn Landeholm

Eva Nahnfeldt

Josefin Ekesbo

Amanda Hedlund

Sara Holmkvist

Jane Eklund-Craig

Eva Fredman

Marie Davies

Maria S Alm

Marie Sonnesjö Hellstrand

Mats Hellstrand

Eva Ottosson