I nya numret av Magasinet Arena presenterar Göran Greider 54 framåtblickande idéer för ett nytt klassmedvetande. Dagens Arena publicerar dagens #Greidéer.

Vänstern har hittills bara försökt beskriva världen. Men vad det gäller är att förändra den. Som Marx skrev våren 1845: Huvudfelet med all hittillsvarande materialism är att föremålet, verkligheten, sinnevärlden, bara uppfattas som objekt eller som åskådning; däremot inte som sinnlig mänsklig verksamhet, inte som praxis; inte subjektivt. 

Tala i alla sammanhang alltid om den breda arbetarklassen, eller den brett definierade arbetarklassen. En tredjedel av tjänstemännen, LO-kollektivet, samt de flesta arbetslösa och alla papperslösa. Finn till varje pris banden som förenar dem! På detta hänger all förändring. 

8 Bannlys ordet underklass ur ditt språk. Det förminskar människor och förvandlar dem som har det allra värst till en maktlös minoritet som de lyckligt lottade kan bedriva välgörenhet mot.  

9 Tala inte mer än nödvändigt om fattigdom eller de fattiga, det klingar filantropiskt. Tala istället om hela klassamhället, uppifrån och ner, så att en dynamisk maktkonflikt blir synlig istället för en statisk uppdelning av inkomstgrupper. Fördelningspolitiken upphör i samma ögonblick som de fattiga definierats fram. Och den får inte liv förrän de rika i samma andetag har definierats. 

10 Samhället är fortfarande en pyramid. Inte en lök. 

11 Den breda arbetarklassens yrken och sysslor är det mest föränderliga som existerar. 

Göran Greider, poet och chefredaktör för Dalademokraten

Läs också gårdagens #Greidéer: Idéer för ett nytt klassmedvetande

Dagens Arena publicerar Göran Greiders idéer för ett nytt klassmedvetande fram till 1 maj, några idéer i taget. Alla de 54 idéerna finns publicerade i nya numret Magasinet Arena, nr 2 2013, som finns i butik från och med 23 april. Prenumerera – få tidningen före alla andra. Du får 6 nr för bara 395 kr. Läs mer här »