“Då har Hillevi Engström, och även Anders Borg, körts över i den här frågan.”

På torsdagen rapporterade TV4 Nyheterna uppgifter om att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen enats om att förändra a-kassan med TCO:s förslag som utgångspunkt. På fredagen bekräftar Irene Wennemo, huvudsekreterare i utredningen, för Dagens Arena att så är fallet.
– Vi hade möte i måndags med alla parlamentariker och har haft en diskussion innan det. Det har varit full accept på att det är det här som ska vara inriktningen på vårt arbete framöver. På så sätt är det ett väldigt tydligt mandat. Sen betyder inte det att man automatiskt lyckas komma överens. Men från att man stod väldigt långt ifrån varandra och drev på för väldigt olika modeller har vi nu en mycket tydligare skiss på hur det i huvuddrag ska se ut, säger hon till Dagens Arena.

Wennemo poängterar att utredningen inte gått in på konkreta detaljer. Man har inte heller diskuterat avvägning mellan hur stor del som ska vara allmän grundförsäkring och hur mycket som ska ligga i den frivilliga inkomstbaserade del som fackförbundens a-kassor förfogar över.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) sa till Sveriges Radio att reglerna bra som de är i dag och att det inte finns någon anledning att ändra?
– Ja, jag vet. Men vi har moderater, och andra allianspartier, i vår utredning och de tyckte nog ändå att det här var rätt spår. Så lät det.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson tycker att det är positivt om Moderaterna bytt fot.
– Då har Hillevi Engström, och även Anders Borg, körts över i den här frågan. De har sagt något helt annat. Men det är förstås väldigt positivt. Lovvärt, säger han till Dagens Arena.

Samtidigt menar Ola Pettersson att det finns brister i TCO:s förslag som han hoppas stryks i utredningens förslag.
– När det gäller den allmänna grundförsäkringen är TCO:s förslag lite väl krångligt. Man har två delar och vi ser egentligen ingen anledning till det. Det är bättre om man har en allmän grundförsäkring och ett studerandevillkor, som riktar sig till alla som avslutat gymnasiet, eftergymnasiala studier eller SFI.

LO är också skeptiska till att TCO vill ha ett inkomstvillkor för att kvalificera sig till a-kassan. De menar att det ska vara relaterat till hur många timmar man jobbar snarare än hur mycket man tjänar för att inte de med högre inkomst ska få orättvisa fördelar.
– TCO vill också lätta upp kravet på arbetsmarknadsförankring för mycket. Vi tycker det är viktigt att det finns en arbetslinje i arbetslöshetsförsäkringen.

Är deras förslag för likt medborgarlön?
– Ja, faktiskt.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare Irene Wennemo medger att allianspartierna i någon mån går emot sin egen politik genom att acceptera en slopad differentiering av arbetslöshetsavgiften, höjt tak i a-kassan och en försäkring som omfattar betydligt fler.
– Man kan säga att det ligger en del sanning i det. Det är uppenbart att man ser problemen med dagens arbetslöshetsförsäkring. Det fanns en stark tro på att differentierade arbetslöshetsavgifter hade positiva effekter, men nu pekar mycket på att de inte var så stora. Däremot har man sett mycket stora negativa effekter.
– Vi har fått en kraftig kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken de senaste åren och man kan verkligen ifrågasätta om det är vettigt att så mycket hamnar i kommunerna och att man har försörjningsstöd i stället för arbetslöshetsersättning. Det har väldigt tydliga negativa effekter.

Även Ola Pettersson menar att alliansens omsvängning på många sätt är ett underkännande av den egna politiken.
– Om de höjer taken, gör det billigare att vara med i försäkringen och samtidigt ändrar på arbetsvillkor och kanske studerandevillkor. Ja, det får man säga att de gör då. Det är väldigt positivt.

Irene Wennemo är hoppfull och tror att man kan komma med ett färdigt förslag innan valet 2014.
– Jag är mer hoppfull än på länge. Mycket mer hoppfull än innan sommaren. Nu finns ett tydligt uppdrag för oss att ta fram lösningar, det är realistiskt nu.