Fredrik Malmberg, Barnombudsman. Foto: Ester Sorri
Fredrik Malmberg, Barnombudsman. Foto: Ester Sorri

Barnvräkningar Barn som lever på tillfälliga boenden vittnar om otrygghet, drogmissbruk och självmordstankar. En lagändring är nödvändig för att komma till rätta med problemen, hävdar Barnombudsmannen.

Idag presenterade BO sin rapport om barn i ekonomisk utsatthet. I rapporten har 28 barn med erfarenhet av hemlöshet, vräkningar och tillfälliga boenden fått berätta om sin situation.

De barn som BO har pratat med beskriver bland annat hur vräkningar och hemlöshet lett till bland annat isolering, förstörd skolgång, drogmissbruk och självmordstankar.

»Jag har ett skitliv. Det gör mera ont att le och leka att jag har världens bästa liv när jag har ett uselt… Det är katastrof. Jag sitter hellre på mitt rum och gråter”« berättar ett barn i rapporten.

Det finns ingen nationell statistik över hur många barn som lever i hemlöshet, däremot tyder flera kommuners egna siffror på att barnhemlösheten ökar. I Malmö befinner sig 30 gånger så många barn i hemlöshet jämfört med 2005. I Stockholm har antalet av barns övernattningar på hotellrum trefaldigats. BO föreslår en tidsgräns för hur länge barn ska få bo på tillfälliga adresser.

– Vi tycker det är oroande att man inte har koll på hur många som befinner sig i hemlöshet. Det finns barn som har levt i åratal i oerhört otrygga boendelösningar och det är inte ok.

– Vi tycker att Sverige kunde inspireras av exempelvis Skottland som har en 14 dagars gräns på tillfälliga boenden, sen måste man hitta en långsiktig lösning, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Att barn bor med droger, narkotika våld och annat, det är helt oacceptabelt

BO är kritiskt till de hotell och vandrarhem hemlösa placeras i, boenden där socialstyrelsen också placerar psykiskt sjuka och missbrukare. Barnen i rapporten vittnar om en otrygg miljö, där det är svårt att få tid till studier och lek.

– Det är inte rimligt, inte ens för en kort tid. Att barn bor under så otrygga förhållande som har beskrivits, med droger, narkotika våld och annat, det är helt oacceptabelt. Även en tillfällig lösning behöver vara trygg, säger Fredrik Malmberg.

2007 presenterade dåvarande barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) en nollvision för vräkningar av barn. Idag är Sverige ett av de länder där det är lättast att vräka barn, och majoriteten som vräks är boende inom allmännyttan, en oroande utveckling menar Fredrik Malmberg.

– Jag tycker att det bra att man satte nollvisionen, för man uppmärksammade åtminstone frågan, men om man tittar på skarpa åtgärder så finns det mer att önska.

Det går inte helt att förbjuda att vräka barnfamiljer, för gör man det så hamnar i en situation där barnfamiljer kommer få svårt att få hyreskontrakt. Men man kan göra mer för att åtminstone skärpa det regelverk som finns, så att man inte blir vräkt på det sätt som pågår nu.