Karl-Petter Thorwaldsson

LO:s valkonferens Tal om den svenska modellen, terrorbalans och sakfrågor avslutar LO:s valkonferens. – Får valet bara handla om identitetsfrågor kommer vi aldrig vinna, säger LO:s ordförande.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande som avslutningstalade på LO:s valkonferens, framförde likt Stefan Löfven vikten av den svenska modellen och fackföreningarnas inflytande.

– Vi ska se till att vi kan göra livet bättre för de vanliga medlemmarna, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO:s samlade fackförbund har cirka 1.5 miljoner medlemmar, och deras inflytande och möjlighet att påverka den svenska politiken framhäver Thorwaldsson.

– Vi har makt, och den ska vi använda, säger han.

Grunden i den svenska modellen ser han som fackförbunden och de fackliga förhandlingarna med arbetsgivarna. Själva modellen beskriver han som en terrorbalans mellan arbetsgivare och fackförbunden, som fungerar tack vare att båda sidor har likvärdig makt. Han ger ett exempel på en arbetsplats där fackklubben blivit motarbetad av arbetsgivaren, och hyllade fackmedlemmarna som kämpade emot och råder andra att gör detsamma.

– Vi har yttrandefrihet i Sverige, vi får prata om vad vi vill även på arbetsplatsen, säger han.

I sitt tal beskriver Thorwaldsson sin resa till World Economic Forum (WEF). WEF samlar årligen världens mäktigaste politiska och ekonomiska beslutsfattare i Davos i Schweiz där de diskuterar globala frågor. Tidigare år har han mött stort motstånd i sin roll som fackföreningsman, men i år var det annorlunda.

– Alla frågade om hur den svenska modellen fungerar, säger Thorwaldsson.

Precis som Löfven tidigare under dagen kritiserar Thorwaldsson skarpt de borgerliga partierna i sitt tal och radade upp flera problem som han ansåg dykt upp under deras tid vid makten. Ingen tillväxt, massarbetslöshet med tredubblad långtidsarbetslöshet och 30 000 personer i Fas 3 är några av problemen som han beskyller de borgerliga parterna för att ha orsakat. Att ha Ulf Kristersson, som tidigare varit socialminister, som statsminister är inget alternativ.

– Ulf Kristersson ska vi inte ha tillbaka, säger Thorwaldsson och får starka applåder från publiken.

Thorwaldsson lovordade istället den sittande regeringen och gav LO en del av berömmet för att det nu är ett stort överskott i statskassan.

– Vet ni hur mycket roligare det är att vara LO-ordförande när det finns en brist på arbetare istället för jobb, säger han med publikens skratt och applåder som följd.

Det har tidigare höjts röster om att LO inte borde ha en så stark koppling till det Socialdemokratiska partiet, något som Thorwaldsson inte håller med om. Istället framhåller han att det politiska fackliga arbetet inte grundar sig i att ett visst politiskt parti ska få makten i landet, utan medlemmars intresse ligger i fokus.

– Vi gör ett facklig och politiskt arbete för medlemmarnas skull, säger han.

Thorwaldsson avslutar sitt tal med att prata om problemen med det rådande politiska klimatet, där identitetsfrågor ligger i fokus. Han vill istället att diskussionen ska handla om reella utmaningar och problem som uppstår i vardagen, och ser en stor risk för att det är svårt för Socialdemokraterna att vinna valet om diskussion bara handlar om identitetsfrågor istället för sakfrågor.

– Får valet bara handla om identitetsfrågor kommer vi aldrig vi vinna. Vi måste prata om frågorna som människor berörs av i vardagen, säger han.