Centerpartiet öppnar för fri invandring. Men ställer samtidigt krav på att facket ska gå med på uppluckrad arbetsmarknadslagstiftning.

Fri invandring till Sverige. Det är ett av de förslag som i morgon kommer att överlämnas till Centerpartiets partistyrelse från den programkommission som har arbetat med att ta fram ett nytt program till partiet.
– Vi blir äldre och äldre och försörjningsbördan för dem som är i arbetsför ålder blir allt högre. Vi blir friskare och vi lever längre, då finns det några olika sätt att lösa problemet på, men ett av de sätten är att få fart på invandringen, säger Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin (C).

– Personligen är jag positiv, jag tror på långsiktiga visioner, även om det krävs mycket mod och nytänkande, fortsätter Hedin.

När du säger långsiktiga visioner, då ser du inte att det här är något som kommer att ske inom de närmaste åren?
– Det beror på reformtakten, det kommer att krävas en del reformer. Inte minst på arbetsmarknaden, som det är alldeles för många som står utanför, särskilt bland utrikesfödda, men också bland unga.

När Johan Hedin säger reformer är det framför allt en uppluckrad arbetsrätt som han syftar på. Centerpartiet menar bland annat att lönesättning och las är några av de delar i arbetsmarknadspolitiken som behöver ses över om fri invandring ska genomföras.
– Det är en diskussion som alla inblandade måste delta i. Arbetsmarknadens parter har en jätteviktig roll i det här.

Kommer de andra allianspartierna att köpa förslaget?
– Jag tycker vi har argumenten på vår sida. Men det är klart att det kommer att krävas en intensiv politisk debatt kring det här.