Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen

Nyhet Många föreningar har svårt att växa och vågar inte höja medlemsavgiften. Men Naturskyddsföreningen höjer med 25 procent, trots växande antal medlemmar. – Vi känner oss trygga med att det inte leder till medlemstapp, säger ordföranden Johanna Sandahl.

Med tanke på att organisationen har drygt 200 000 medlemmar leder en höjning av den ordinarie månadsavgiften från 24 till 30 kronor i månaden till en rejäl budgetförstärkning.

Dagens Arena hörde av sig till Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, för att fråga om hur föreningen har resonerat och vad de ska göra med pengarna.

– Stämman fattade beslutet om att höja. Det hade diskuterats länge och dessutom fick vi stöd i en medlemsundersökning där drygt 80 procent svarade att det var rimligt. Med tanke på att vi höjde senast 2006 är höjningen i linje med konsumentprisindex, säger hon.

Ett skäl som ni angav under stämman var de senaste årens positiva medlemsutveckling. Hur hänger det ihop egentligen? Blir det inte mer pengar ju fler ni är?

– Det ska förstås som att vi känner oss trygga med höjningen och att vi inte är rädda för ett medlemstapp på grund av den. Hade vi haft ett fallande medlemsantal, hade det varit ett tecken på ett bristande förtroende för oss och då hade vi nog tolkat det som att en höjning vore ett stort risktagande. Men vi har haft en medlemstillströmning fram till pandemin och många stannar länge i föreningen, därför känner vi oss trygga.

Ni har växt från drygt 190 000 till cirka 207 000 medlemmar under 2010-talet. Hur kommer det sig?

– Vi har haft en fin medlemstillväxt fram tills pandemin slog till. Jag tror att det har med intresset för miljöfrågor att göra. Frågorna syns i medierna och opinionsundersökningar visar att väldigt många svenskar är oroliga. Vi syns dessutom väldigt mycket, inte minst för att vi har lokalföreningar i nästan varje kommun.

Vad ska ni göra med alla pengar?

– Vi har ett uppdrag från stämman som spänner över alltifrån klimatfrågan till kemikaliefrågorna och olika konsumentfrågor för att nämna några. Vad vi kan göra nu är att stärka våra kretsar och länsförbund ekonomiskt, bland annat så att de kan anställa mer personal på de tio regionala kanslier som vi har. Det handlar om sju till åtta tjänster totalt.

Vad ska de nyanställda arbeta med?

– Det är olika i olika län, men gemensamt för alla är att det handlar om att stärka det folkliga engagemanget i miljöfrågor, att engagera människor för en friskare planet och en friskare miljö och även i klimatfrågan. Här har de regionala verksamhetsutvecklarna en central roll.

Hur ska arbetet med att öka engagemanget ta sig uttryck?

– Det kan vara alltifrån att få ut människor i naturen genom naturguidningar eller att ta hand om en äng till att jobba med konsumentfrågor. Vi har temadagar och temaveckor som miljövänliga veckan och föreläsningar. Lokalt jobbar vi även med politisk påverkan. Det finns en uppsjö av frågor att jobba med.