Klimat Kostnaden för världens coronaåtgärder spås landa på över 10 000 miljarder dollar. Klimatomställningens prislapp är högre men kan spridas ut över fler år. Men kommer det finnas några pengar kvar när coronanotan är betald? Eller kan de två kombineras?

Coronaviruset och restriktionerna som följer gör att många ekonomier världen över går på knäna. Antalet förlorade jobb och konkurser kommer påverka miljoner människor globalt. För att försöka mildra effekterna av, det som experter kallar för både en efterfrågans- och en utbudskris, har stater och centralbanker världen över spenderat pengar utan motstycke. Retoriken från så väl den svenska regeringen som från många av världens ledare har varit att det inte kommer vara bristen på pengar som hindrar åtgärder från att tas.

Den europeiska tankesmedjan Bruegel har sammanställt 12 av världens länders åtgärdspaket. Elva EU-länder och USA. Tillsammans spenderar de knappt 8000 miljarder dollar på coronakrisen. 8000 miljarder dollar, eller 79 000 miljarder svenska kronor, 16 gånger mer än Sveriges BNP 2018, sedan början av mars. Finanstidningen Barron’s spår att den totala notan globalt kommer landa på 10 000 miljarder dollar.

Samma prislapp på klimatomställningen

Enorma summor som är svåra att greppa, men som är i samma härad som de investeringskostnader som måste till för att klara klimatomställningen. Enligt investeringsbanken Morgan Stanley som kom med en rapport i november 2019 behöver världen investera 50 000 miljarder dollar fram till 2050 för att inte överskrida 1,5-gradersmålet. 1 700 miljarder dollar årligen i 30 år.

Och röster höjs nu för att de stödåtgärder som sätts in måste utformas för att åstadkomma klimatomställning. Internationella Energiorganet IEA:s chefsekonom Fatih Birol har beskrivit coronakrisen som en »historisk möjlighet«.

»Det här är en historisk möjlighet för världen att å ena sidan skapa åtgärdspaket som hjälper ekonomin att återhämta sig, och å andra sidan reducerar de ›bruna‹ investeringar och accelererar energiomställningen.«

Den bilden delas av Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Hon säger att de pengar som nu spenderas på coronaåtgärder också kan vara klimatsmarta och vara ett gyllene tillfälle för såväl företag som stater att öka takten på omställningen.

– Det är viktigt att de pengar som används som hanterar coronakrisen också går i linje med den klimatomställning som behöver ske. Nu är ett ypperligt tillfälle att möjliggöra för exempelvis förnybar energi, som börjar bli konkurrenskraftig, att få större marknadsandel. Om vi hanterar korten på rätt sätt så tror jag att corona kan skynda på omställningen.

Corona påverkar klimatarbetet

I ett par länder har också stöden kommit med »gröna villkor«. I Frankrike till exempel kommer Air Frances stödpaket på 7 miljarder euro med kravet att flygbolaget slutar konkurrera med tåget på sträckor där TGV kör. På andra ställen har viktigt klimatarbete fått stanna upp. I Tyskland har exempelvis arbetet med att färdigställa planen för utfasning av kolet lagts på is.

Johanna Sandahl ställer sig skeptisk till att försöka sätta en siffra på klimatomställningen som måste ske.

– Det handlar lika mycket om att sluta investera i det som är dåligt för miljön. Beräkningarna som finns är alltid lite luriga, de räknar sällan med att man kan frigöra resurser genom att sluta lägga pengar på subventioner till fossilindustrin exempelvis. Sedan får man heller inte glömma att det inte är något alternativ att inte ställa om. Kostnaden som hade kommit av att inte ställa om är både ekonomiskt, mänskligt och ekologiskt, helt enorm.

Hur tror du att staters öppna fickor nu kan komma att påverka opinionen för klimatomställning?

– Jag tror att coronakrisen visar oss att vi kan om vi vill. Det finns möjlighet att agera snabbt och genomföra stora saker och det kanske kan öppna upp för att även i klimatkrisen agera snabbt och stort. Men jag tror att de båda kriserna är av olika karaktär och att det påverkar. Corona är här och nu och berör förhållandevis en kort tid. Politikers agerande nu får resultat under loppet av några månader. Klimatkrisen är på ett annat sätt. Klimatkrisen är ju precis lika akut men inte lika omedelbar.  Det kräver en stor medvetenhet och en stark opinion från folket, den uppfattar jag finns, och jag hoppas den håller i sig och blir starkare.