Vänsterpartiet har i dag polisanmält Stockholms läns landsting. Bakgrunden är den infekterade försäljningen av vårdcentralen Serafen.

I förra veckan framkom det att biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Lars Joakim Lundquist, personligen känner en av de sex läkare som 2008 fick köpa den avknoppade vårdcentralen Serafen. Prislappen för Serafen låg då på 700 000 kronor. När vårdcentralen nyligen såldes vidare till vårdföretaget Capio skedde det till den betydligt högre summan 20 miljoner kronor.

Turerna kring försäljningen har väckt stor uppmärksamhet. Socialdemokraterna har exempelvis räknat ut att skattebetalarna gjort en förlust på drygt 35 miljoner kronor på avknoppningen av Serafen och fyra andra vårdenheter i Stockholm.

I dag lämnade Vänsterpartiet in en polisanmälan mot Stockholms läns landsting.
– Vi har anmält Stockholm läns landstings eftersom vi anser att försäljningen bryter mot kommunallagen, säger Seluah Alsaati, vice distriktsordförande för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.

– I och med att det har framkommit att Lars Joakim Lundquist är vän med Ulf Hallum leder det till att det även finns en misstanke om jäv.

Avknoppningen skedde redan 2008, hur kommer det sig att ni polisanmäler nu?
– Det är först genom försäljningen till Capio som vi har kunnat se att den första försäljningen måste ha skett till ett grovt underpris.

– När man gör en sådan här försäljning måste man följa kommunallagen och följa en värderingsmodell som visar att man säljer till marknadspris. Vi anser att man varken har följt kommunallagen eller värderingsmodellen. Det just eftersom Serafen har sålts till ett underpris.

Dagens Arena publicerade i fredags granskningen ”Jag betraktar det som vänskapskorruption”. I artikeln framkom att Filippa Reinfeldts närmaste man, Lars Joakim Lundquist, när försäljningen av Serafen debatterades påtalade sin vänskap med Ulf Hallum. Där förklaras också de ideologiska turerna bakom försäljningen.