FOTO: Shanon O'tool/flickr

granskning »Vi planerar in aborten så snart som möjligt, men i vissa fall kan patienten vilja göra aborten senare«, säger Helen Tagesson, avdelningschef på Kvinnokliniken i Kronoberg.

Det är tio år sedan Socialstyrelsen konstaterade att abortköerna var så långa att landstingen inte uppfyllde lagens krav på tillgänglighet. Trots det är väntetiden på att få göra abort fortfarande lång i flera landsting, visar Dagens Arenas granskning. I Region Kronoberg kan det ta upp till två veckor innan kvinnan får en tid för ett första besök för att fastställa graviditetslängden.

Men det är i undantagsfall, menar Helen Tagesson, avdelningschef på Kvinnokliniken i Kronoberg.

– Oftast får man en tid inom en vecka. Ibland ringer kvinnan i vecka fyra och man kan inte se något på ultraljudet förrän vecka sex inletts, så då får de vänta. Det kan också bero på hög belastning på grund av sjukdom eller röda dagar, men är det brådskande försöker vi göra en extra mottagning, säger hon.

I Kronoberg är väntetiderna för att göra medicinsk abort lika långa som på de flesta andra håll i landet. Men Dagens Arenas kartläggning visar att det kan dröja ända upp till 21 dagar innan man kan påbörja en kirurgisk abort. Det innebär att den allra längsta väntetiden för abort kan vara så lång som 35 dagar i regionen.

– Förra året gjorde vi bara tre kirurgiska aborter. Vi bokar in de flesta inom en vecka, vi erbjuder tid så snart som möjligt. Men i vissa fall kan patienten önska senare tid av personliga skäl, säger Helen Tagesson.

I Örebro har man bland de kortaste väntetiderna i landet. Här får kvinnan ett första besök inom en vecka, medicinsk abort som avslutas i hemmet påbörjas samma dag och en kirurgisk abort kan i de flesta fall göras samma vecka som det första besöket.

– Vi har avsatt många tider för abort och abortsamtal och prioriterat det för att kunna ta emot så snabbt som möjligt. Det är viktigt för kvinnan att få bra stöd tidigt och kunna prata om det man funderar över. Och att aborten efter patientens beslut sedan kan utföras så snart som möjligt. Det är angeläget att vården fungerar på ett bra sätt när patienten behöver oss, säger Ingrid Strandman, verksamhetschef på Universitetssjukhuset Örebros kvinnoklinik.