Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

granskning I flera landsting kan kvinnor tvingas vänta upp till 15 dagar på ett första besök. Och sedan ytterligare två veckor för att påbörja aborten, visar Dagens Arenas granskning. »Oacceptabelt«, enligt KI-professorn Kristina Gemzell Danielsson.

För tio år sedan konstaterade Socialstyrelsen i en uppmärksammad rapport att abortköerna var så långa att landstingen inte uppfyllde lagens krav på tillgänglighet. Myndigheten var tydlig med att abort är akutverksamhet. Sedan dess har väntetiden för att få utföra abort minskat något, men på flera håll i landet är köerna fortsatt långa. Det visar Dagens Arenas granskning.

De flesta landsting erbjuder besök för att fastställa graviditetslängd inom en vecka. Men i fem av Sveriges 21 landsting kan kvinnor tvingas vänta upp till 15 dagar på ett första besök. Det är på tok för länge, enligt Karin Gottvall, sakkunnig inom området reproduktiv hälsa på Socialstyrelsen.

– Bara att behöva vänta en vecka kan vara för länge om graviditeten är långt gången eller om man är osäker på graviditetslängden. Det är inte alltid som kvinnan vet när hon blivit med barn, säger Karin Gottvall.

Abort klassas som vård som inte kan anstå och ska ske skyndsamt.

Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, håller med.

– Det är helt oacceptabelt med så långa väntetider. Det innebär ökade risker för komplikationer. Och att det skiljer sig så mellan landstingen visar att vården inte är jämlik, säger hon.

När kvinnor tvingas vänta på att få bestämma graviditetslängden är risken att graviditeten passerar 18-veckorsgränsen för fri abort. Då krävs tillstånd för abort av Socialstyrelsen.

Abort klassas som vård som »inte kan anstå« och ska ske »skyndsamt«. Exakt vad det innebär är inte definierat och praxis saknas, enligt Socialstyrelsens jurister. Några riktlinjer för hur lång tid en kvinna ska behöva vänta finns inte. Varken för väntetiden för att bestämma graviditetslängd eller för att utföra aborten.

Att få komma på ett första besök inom några dagar är önskvärt, menar Karin Gottvall. Och att korta just väntetiden för att få fastställa graviditetslängden är mest angeläget.

– Det viktigaste är att fastställa graviditetslängd skyndsamt.

Men även väntetiden på att få utföra abort är lång i flera landsting. Den varierar beroende på vilket sätt aborten utförs på. Nio landsting uppger att kvinnor kan behöva vänta mer än en vecka innan de får göra en kirurgisk abort.

– Om kvinnan är tidigt i graviditeten, vecka sju, åtta, nio, inte lider psykiskt, och om det är okej för henne, så kanske det inte helt orimligt att vänta två veckor. Men om det är sent i graviditeten är det bråttom. Oavsett hur långt graviditeten är gången är det viktigt att vården sker i samråd med kvinnan själv, säger Karin Gottvall.