Bild: Avolore / Flickr.
Bild: Avolore / Flickr.

Barn som lever i ekonomiskt utsatthet tillåts falla betydligt djupare under fattigdomsgränsen i Sverige än i jämförbara industriländer. Det framkommer i en rapport från FN:s barnfond Unicef.

Barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige har det relativt sämre än barn i många andra jämförbara länder. Det framkommer i en rapport från FN:s barnsfond, Unicef, som släpptes på tisdagen.

I rapporten undersöks hur djupt under den relativa fattigdomsgränsen som barnen tillåts hamna. Av 35 jämförda industriländer hamnar Sverige på en 22:a plats, en sämre placering än länder som Polen, Grekland, Estland och Ungern.

– Det är mycket allvarligt att de här barnen tillåts halka efter så mycket. Det fattigdomsgap som framkommer i rapporten visar att dagens insatser inte räcker till för de barn i Sverige som har det allra sämst ställt, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid Unicef Sverige, i ett pressmeddelande.

– Följderna för barnen innebär förutom socialt utanförskap, även sämre hälsa, sämre skolresultat, sämre självkänsla och risk för fortsatt ekonomisk utsatthet. De hamnar i en ond cirkel, ett socialt arv, som är svårt att ta sig ur, säger hon.

Unicef efterlyser en ny strategi från regeringen för att fånga upp de barn som halkar efter.