345 barn berördes av vräkning under första halvåret 2023. Vi får inte glömma lågkonjunkturens rätta ansikte.

Den ekonomiska konjunkturen mäts väl i kvartalsvisa BNP-siffror, statistik över fallande efterfrågan eller minskade vinster, men när lågkonjunkturen slår till är vräkningar av barnfamiljer och högre dödstal reella konsekvenser. Varje politikers högsta prioritet borde vara att bekämpa arbetslösheten och mildra effekten av lågkonjunkturen.

I filmen The big short från 2015 nämns i en kort sekvens lågkonjunkturens mörka verklighet. Filmen handlar om finanskrisen 2007–2008 och följer ett antal personer som genomskådat de finansiella produkter som lagt grunden till den fastighetsbubbla som sedan utlöste finanskrisen. Genom att satsa pengar på att folk inte kommer ha råd att betala sina bostadslån tjänar de stora pengar när bubblan spricker och finanskrisen är ett faktum.

Arbetslösheten i Sverige har under lång tid etsat sig fast runt 7–8 procent

 

En scen av dans, firande och eufori avbryts när Brad Pitts karaktär i ett klarsynt ögonblick får en insikt i verkligheten av den kris som väntar (fritt översatt): ”Om vi har rätt kommer folk förlora sina hem, bli av med sina arbeten och gå miste om pensionsbesparingar. […] En procentenhets högre arbetslöshet leder till 40 000 dödsfall. Vi kan för fan inte dansa.

Nu befinner sig Sverige återigen i lågkonjunktur och för många hushåll innebär den en privatekonomisk kris. Andra hushåll kanske inte ens märkt av lågkonjunkturen – visst har maten blivit dyrare, börsen gått lite knackigt och kanske blev det ingen personalresa med jobbet i år – men att kalla det kris är väl att ta i?

När lågkonjunkturen förenklas till aggregerade siffror över arbetslöshet och tillväxttakt är det lätt att glömma vad det innebär för de som drabbas.

Arbetslösheten i Sverige har under lång tid etsat sig fast runt 7–8 procent. Just nu ligger arbetslösheten på 7 procent och den förväntas stiga under året. Citatet från Brad Pitt är inte taget ur luften; den som är eller blir arbetslös riskerar en betydligt högre risk att dö i förtid jämfört med den som har ett arbete.

Statistik från Kronofogden visar att 345 barn berördes av vräkning under första halvåret 2023. I flera fall har inte socialtjänsten varit närvarande vid vräkningen. Det är nivåer vi inte sett sedan 2008 när finanskrisen var som värst.

Hur påverkas ett barn av att familjen vräks från sitt hem? Arena Idé har tidigare gett ut boken Rätten till rättvisa som bland annat handlar om barns rättigheter och utsatthet vid vräkning. Medvetenheten och erfarenheten av att tillvaron när som helst kan rivas upp med rötterna måste skapa sår som aldrig läker.

Lågkonjunkturens rätta ansikte syns inte i fallande tillväxtsiffror. Det syns i barnfamiljer som vräks och människor vars liv förstörs. Nu har vi en lågkonjunktur som till stor del är orsakad av vår metod för att få ner inflationen. Inflationen är skadlig och måste bekämpas, men det går att bekämpa inflationen och samtidigt skydda de som drabbas hårdast av åtstramningen. Elinor Odeberg har många goda förslag i sin bok Dyrtider.