Nyhet Att som nyanländ vara ungdom och ha en tidigare utbildning ger bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Det visar en ny studie från Malmö universitet.

Alliansregeringen gjorde en reform 2010 som ledde till att ansvaret för de nyanlända hamnade på Arbetsförmedlingen istället för hos varje enskild kommun. Detta för att förkorta tiden mellan etablering och arbete.

– Innan reformen kom var det kommunen som hade ansvaret. Då kunde möjligheterna till jobb skilja sig åt väldigt mycket, och etableringstiden var mellan sju och åtta år. Att Arbetsförmedlingen tog över skulle göra det hela mer jämlikt. Något som formulerades tydligare var ett arbetsmarknadsfokus, säger Elin Ennerberg, forskare vid Malmö universitet.

Studien har visat att det finns minst fem olika vägar in och ut ur etableringsfasen. Tydligt är att de som är unga och de som har en tidigare utbildning har det lättare att hitta praktikplats och har större möjligheter att få en fast anställning eller komma in på universitet. Men även de som lyckats bäst på arbetsmarknaden, så kallade »arbetsfinnare« stötte på motgångar. Ofta ville arbetsgivaren inte ge en fast anställning efter praktikperioden, och de hoppade runt bland flera arbetsplatser innan Arbetsförmedlingen kunde jobbmatcha dem.

Äldre människor och de som vill hitta ett jobb så fort som möjligt har det svårare. Rapporten visar också att det kan vara svårt att individanpassa etableringen till den grad som hade varit önskvärd, särskilt innan deltagarens kunskaper i svenska kommit upp på en högre nivå. Det är också lång handläggningstid för validering av kunskap och utbildning.

– Idén med etableringen är att man ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden via olika vägar, men jag kunde se att man har olika förutsättningar att ta till sig möjligheterna som finns. Grupper med låg utbildning har det svårare generellt, men i min studie blev det tydligt att så är fallet.

I etableringsfasen erbjuds SFI, arbetsmarknadspraktik, subventionerat arbete, arbetsträning eller arbetsmarknadsutbildning.

Gruppen »etablerade med förhinder« består av de individer som lider av hälsoproblem. De kan ha svårt att genomföra hela etableringsfasen, och behöver mer stöd för att hitta en anpassad arbetsplats. Att Arbetsförmedlingen nu lägger ner på många orter kan enligt Ennerberg försvåra för gruppen.

– Etablerade med förhinder är den grupp som kan drabbas hårdast. Det finns en kompetens på Arbetsförmedlingen, bland annat utredare som vet hur arbetsmarknaden ser ut för de med funktionshinder. Man vet ju inte exakt hur nedskärningarna kommer se ut, men jag kan tänka mig att den typen av kunskap kan försvinna.