NYANLÄNDA I juli månad var 76 600 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, vilket är fler än någonsin tidigare. Myndigheten larmar samtidigt om resursbrist.

Den stora flyktinginvandringen 2015 märks nu tydligt hos Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma månad förra året var 16 000 fler personer inskrivna i etableringsuppdraget hos myndigheten i juli i år. Det rapporterar DN.

– Det som andra myndigheter upplevde hösten 2015 har nu kommit till oss, säger Roy Melchert, chef för integration och etablering hos Arbetsförmedlingen till DN.

Han säger samtidigt att det förmodligen är en peak vi ser nu, och att antalet inskrivna i etableringsuppdraget antagligen kommer att gå ned något i höst.

Enligt Arbetsförmedlingen har förvaltningsanslaget till etablering av nyanlända urholkats år efter år, och myndigheten har tidigare varnat för att pengarna inte räcker till. 2016 fick myndigheten ett anslag på 26 000 kronor per deltagare och år, medan summan var mer än dubbelt så hög 2011, då anslaget var 56 000 kronor per person, enligt DN.

I år kommer myndigheten att kunna använda sina pengar mer flexibelt, men samtidigt bedömer de att mer resurser behövs för att verksamheten totalt sett för de arbetssökande inte ska behöva bli lidande.