Tillfälliga asyllagen Arbetsförmedlingen varnar för att de tillfälliga uppehållstillstånden motiverar personer att ta ett snabbt jobb framför utbildning och yrkesvalidering. »Man har en större stress att komma ut i arbete«, säger enhetschefen Roy Melchert.

Nästan åtta månader har gått sedan den tillfälliga hårdare asyllagen infördes, som bland annat innebär att majoriteten av alla asylsökande får ettåriga uppehållstillstånd.

I dagsläget har ungefär var femte nyanländ inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det kan jämföras med 1-2 procent innan den nya lagen infördes.

– Andelen ökar med ungefär tre procent för varje månad som går, säger Roy Melchert, enhetschef för integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Myndigheten har flera gånger varnat för de allvarliga konsekvenserna som den tillfälliga lagen medför. Man har exempelvis riktat hård kritik mot regeln om att en anställning ska kunna leda till permanent uppehållstillstånd, eftersom detta motiverar personer med erfarenhet och kompetens att ta ett okvalificerat jobb i stället för att delta i snabbspår eller på annat sätt validera sina kunskaper. Det är inte bara ett »slöseri med individers kompetens«, det gör också att bristen på kvalificerad arbetskraft »kvarstår på en onödigt hög nivå«, anser myndigheten.

Man vill ha ett arbete snabbt eftersom det ger grund för permanent uppehållstillstånd.

Än så länge har Arbetsförmedlingen inga siffror över deltagandet i olika aktiviteter bland personer med tillfälliga uppehållstillstånd.

– Men vi har en ständig dialog och kontakt med verksamheterna ute i landet och vi får signaler om att personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd är mer angelägna om att få ett arbete snabbt. Man har en större stress att komma ut i arbete.

Det kan också krävas mer motiverade samtal för att få personer att delta i långsiktiga åtgärder, som exempelvis utbildning och validering av yrkeskunskaper, säger Roy Melchert.

– Jag tror det beror på att man vill ha ett arbete snabbt eftersom det ger grund för permanent uppehållstillstånd.

De tillfälliga uppehållstillstånden har dock inte gjort att Arbetsförmedlingen ändrat sitt sätt att arbeta.

– Vi som myndighet jobbar långsiktigt med de här individerna även om de tänker kortsiktigt. Väldigt många kommer få förlängda uppehållstillstånd enligt vår bedömning så det finns goda skäl att göra så.