Utrikesminister Carl Bildt. Bild: Flickr/Sveriges Informationsförening
Utrikesminister Carl Bildt. Bild: Flickr/Sveriges Informationsförening

Konstitutionsutskottet riktar hård kritik mot utrikesdepartementet och utrikesminister Carl Bildt. Omöjligt för allmänheten att få insyn i departementets arbete, enligt KU.

Utrikesdepartementet och utrikesminister Carl Bildt får skarp kritik från konstitutionsutskottet för att inte följa offentlighets- och sekretesslagen. Det rapporterar Aftonbladet.

För fyra år sedan tog UD bort diariet där inkomna och upprättade handlingar fördes in. Det är alltså omöjligt för allmänheten att få insyn i departementets arbete.
– Diariet är inte öppet och man kan i praktiken inte lämna ut handlingar heller. Det ska ju ske skyndsamt men har tagit 14 dagar till en månad, säger Peter Eriksson, ordförande i KU.

Han ser mycket allvarligt på det inträffade:
– Offentlighetsprincipen är ett kännetecken för Sverige, något som vi är stolta över. När en sådan central myndighet som UD nonchalerar lagen blir det svårt att kräva av andra myndigheter, kommuner och landsting att avsätta resurser för att uppfylla offentlighetsprincipen.