Vem får stanna och vem får gå vid arbetsbristuppsägning?

LAS De tre fackliga centralorganisationerna är oense om hur de ser på möjligheten för mindre företag att undanta två personer från turordningslistorna, tvåundantaget. »Vi har inte satt ner foten i den här frågan« säger Saco.

Sedan 2000 har det varit möjligt för småföretag med upp till tio anställda att undanta två av sina anställda från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Då var undantaget en överenskommelse mellan de borgerliga partierna och Miljöpartiet, nu går de borgerliga partierna till val på att ytterligare vidga möjligheterna att frångå turordningsreglerna. Den här gången med tyst stöd från Sverigedemokraterna.

Frågan splittrar de tre fackliga centralorganisationerna, LO, TCO och Saco.

LO och TCO var båda mycket kritiska till undantaget när det infördes, men driver nu inte aktivt frågan om att det ska avskaffas. Däremot säger det blankt nej till en utvidgning av antal personer och storleken på företagen som ska omfattas.

– Ju fler personer arbetsgivaren kan undanta desto mindre anställningsskydd blir det. Framförallt i mindre företag, där blir det nästan inget anställningsskydd alls om man kan undanta fyra stycken och  man har både arbetare och tjänstemän anställda. I företag med högst fem personer i en turordningskrets så finns det vid en utvidgning inget anställningsskydd alls och det står arbetsgivaren helt fritt att säga upp den hen vill, säger Dan Holke, vd och chefsjurist för LO-TCO:s rättskydd, Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt som ägs av LO och TCO.

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, säger att Saco-förbunden tycker att tvåundantaget är bra och att man är beredd att titta på frågan om en eventuell förändring i stil med den de borgerliga partierna föreslår.

–Vi tycker att tvåundantaget är bra, att man kan ha kvar nyckelpersoner utan att det ska behöva bli problem. Vi har inte satt ner foten på något sätt i de delarna som rör en eventuell utökning, vi är beredda att titta på frågan. Det är många delar som ingår i det här, antal personer, hur stora företagen ska vara som omfattas, vad är en nyckelperson, och så vidare. Det finns en hel del att titta på och det här tycker jag är en fråga som man får borra lite mer i.

Läs mer: Arbetsrättsforskaren: »Fördelar med turordning även för småföretag«

Läs mer: Val 2018: Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

Ändrade möjligheter att kringgå turordningsreglerna är en av sex förändringar på arbetsmarknaden som väntar om Alliansen vinner valet. Det visar en rapport från Arena Idé som släpptes under måndagen.

Men trots att alla de borgerliga partierna är överens om att turordningsreglerna måste luckras upp ytterligare, så har det inget gemensamt förslag.

Centern är det parti som vill gå längst och ta bort turordningsreglerna för alla företag med upp till 50 anställda. Även KD har ett radikalt förslag och vill att undantagen från turordningsreglerna ska utsträckas till att gälla fyra personer oavsett företagsstorlek.

Både Liberalerna och SD vill att undantaget i turordningsreglerna ska omfatta fem personer för företag med upp till 49 anställda. Moderaterna vill luckra upp turordningsreglerna men har ännu inte förklarat hur.

Läs mer: M vill få med sig facken på LAS-förändring

TCO:s chefsjurist Lise Donovan tror att frågan om turordningsreglerna har blivit lite av en symbolfråga.

–  Oftast har kritikerna svårt att formulera vad som egentligen är problemet. Ibland säger de att kompetens är viktigt, men så är det ju redan idag. Det krävs tillräckliga kvalifikationer för att man ska få vara kvar. Har man inte de kvalifikationer som arbetsgivaren har bestämt ska gälla så spelar det ingen roll hur länge man har varit anställd på en arbetsplats.

Så väl fackförbunden som arbetsgivarna tycker att LAS och turordningsreglerna generellt fungerar mycket bra.

Läs mer: Turordning: 8 av 10 AD-domar döms till arbetsgivarnas fördel

Läs mer: Facken: Rättspraxis har blivit hårdare