FOTO: Donvix/flickr

AVTAL17 För första gången får många gymanställda möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det sedan Unionen och Almega blivit överens om ett kollektivavtal för gymbranschen.

Tidningen Kollega rapporterar att Unionen, tillsammans med akademikerförbundet SRAT, har tecknat ett kollektivavtal med Almega för gymbranschen.

Redan 2008 tecknades ett avtal mellan SRAT och Almega, men trots det har villkoren för många gymanställda varit usla. Ett problem har varit att medlemskap i SRAT kräver en akademisk examen, något en majoritet av de anställda i branschen saknat.

Johnny Håkansson på Unionen framhåller att tonläget under slutförhandlingarna har varit positivt, också från SRAT:s och Almegas sida.

– Det som har varit är historia nu. Vi har alla varit överens om att den gamla lösningen inte var bra och att ett omtag har behövts. Även om vi har haft en del svåra frågor att hantera har det varit en bra stämning i förhandlingarna där vi alla haft ambitionen att få till det här avtalet, säger han till Kollega.

SATS Unionen-medlemmar ser med glädje på beskedet. När gymföretaget för två sedan införde en ny lönepolicy ställdes de anställda inför valet att antingen acceptera halverad ersättning eller gå. Marika Hahne är anställd på SATS och sitter med i Unionens branschdelegation.

– Det här är ju en bransch där vi inte har kunnat påverka förut, där de flesta av oss har varit uteslutna på grund av SRAT:s krav på akademisk utbildning. Nu kan vi snart gå ut och värva medlemmar och bilda klubbar, säger Marika Hahne på SATS, till Kollega.

Men flera utmaningar kvarstår enligt Marika Hahne. Många inom branschen jobbar på deltid och på flera olika arbetsplatser, något som försvårar organisationsarbetet. Enligt avtalet måste det dessutom finnas minst åtta medlemmar för att få löneförhandla och inom branschen har många gym få anställda.

– Då kanske det enda rimliga är att bilda en riksklubb, men då är å andra sidan utmaningen hur man får folk att engagera sig, säger Marika Hahne.