tiggeriförbud Vellinge får lov att införa tiggeriförbud på ett begränsat antal ställen i kommunen. Det slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast i en långdragen rättslig process.

Det var i september 2017 som Vellinge kommun beslöt att införa ett lokalt tiggeriförbud, med hänvisning till att tiggeriet skapade ordningsstörningar. Beslutet upphävdes av Länsstyrelsen i Skåne, som ansåg att kommunen inte hade kunnat bevisa att tiggeriet i sig skapade ordningsstörningar. Länsstyrelsen beslut bekräftades senare av både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Men målet togs upp av Högsta förvaltningsdomen som nu ändrar de tidigare instansernas slutsatser. HfD slår fast att det är kommunerna själva som främst kan avgöra om det är motiverat att använda sig av ordningsföreskrifter för »en viss företeelse«. Däremot, menar domstolen, är det viktigt att de ordningsföreskrifter som beslutas om inte får vara för långtgående när det gäller »geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.

Dagens Arena rapporterade i augusti att Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit ställning för Vellinges rätt att införa tiggeriförbud. Att utanför mataffären och be om pengar – oavsett om så sker av Röda Korset eller av en enskild person – skulle kunna störa gångtrafik, menade SKL.

Dagens Arena har söka SKL för att få en kommentar om domen, och vilka kommuner som kan väntas beröras, men de hälsar att en kommentar kommer senare under dagen.