Bild: Pixabay

Nyhet Pandemins effekter på jobb, socialt liv och ekonomi har orsakat en dramatisk ökning av mental ohälsa i flera länder. Detta slår OECD fast i en ny undersökning, som sätter Sverige högt upp på listan. [UPPDATERAD]

Andelen deprimerade i Sverige har ökat från nästan 11 procent (2013) till 30 procent (2020), visar en ny OECD-mätning. Sverige hamnar på andra plats i listan av fall av depression och symptom på depression i OECD-länder. Landet med flest fall är Korea med 37 procent rapporterade fall under 2020.

När det gäller oro och ångest hamnar Sverige på sjätte plats, under Mexiko, Storbritannien, Korea, USA och Frankrike. Antal fall av ångest har under 2020 ökat med över nio procent i Sverige. OECD tillägger att det använts olika mätinstrument i de olika OECD-länderna och att det därför inte är riktigt lätt att jämföra länderna mellan varandra. Men de slår fast att den mentala ohälsan har ökat dramatiskt under 2020.

Tittar man specifikt på Sverige uppskattas andelen fall av depression, ångest och sömnsvårigheter under 2020 till 30 procent, 24,2 procent respektive 38 procent. Att siffrorna blivit så höga i Sverige under pandemin har bland annat att göra med en historia av mental ohälsa, konstaterar forskarna som tittat på Sverige. Oro och ångest över pandemins påverkan på hälsa och ekonomi har också haft stor påverkan.

Normen bland de som deltagit i undersökningen var också att de hade mer än bara ett av problemen. Mest förekommande är mental ohälsa bland de med osäkra anställningar, lägre socioekonomisk status och låg utbildning. Samt unga människor, de som bor ensamma och de som redan har en historia av depression eller ångest.

Även skillnaden mellan män och kvinnor har ökat under pandemin. I USA har hälsoklyftan mellan män och kvinnor vidgats med 66 procent, rapporterar OECD. Bland arbetande föräldrar har hälsan försämrats mer, och då framför allt bland kvinnor, än bland de utan barn.

Pandemins effekter på hälsa och ekonomi har gjort att mental ohälsa fördubblats eller mer i flera länder, däribland Belgien, Frankrike, Storbritannien och USA. Detta har satt en redan ansträngd mentalvård på prov, konstaterar OECD. Samtidigt har också allt fler som behandlas för mental ohälsa drabbats av att behandlingen avbrutits under pandemin.

Flera länder har vidtagit åtgärder och erbjuder digital distansvård. Men mer behöver göras för att fler ska få tillgång till detta, i välfärden, på arbetsplats och på skola, lyfter OECD. Vidare lyfter de att beslutsfattare bör undersöka närmare den psykologiska effekten av långtids distansarbete och möjliggöra för arbetssökande att få hjälp.