En kille i mössa ritar upp en tankekarta på en whiteboard.
Foto: Pixabay

statistik Sverige hamnar i topp fem i listan över länder med högst antal lärare per barn, tillsammans med tre andra nordiska länder. Men när det gäller kompetensnivån ser topplistan annorlunda ut.

I Danmark finns det 253 lärare per tusen barn under 15 år. I Tanzania är samma siffra två lärare. Det visar den rapport som International Labour Organization (ILO) nyligen publicerade. I undersökningen bakom rapporten har man tittat på lärartätheten och lärarnas kompetens i 107 länder. I Sverige går det 197 lärare på tusen barn, vilket placerar oss på en femteplats.

När det gäller lärarnas utbildningsnivå ligger Sverige även där på femte plats, eftersom ILO uppskattar att 52,89 procent av svenska lärare har en så kallad “hög kompetensnivå“. ILO påpekar att det verkar finnas ett visst samband mellan antal lärare och hur kompetenta de är, men trots det ser topplistorna något annorlunda ut. Allra högst andel högkompetenta lärare har Luxemburg, med 59,8 procent.

ILO påpekar i rapporten att det även verkar finnas ett samband mellan ekonomisk utveckling och många, kompetenta lärare. Av de 30 mest lärartäta länderna klassas alla förutom Ryssland som höginkomstländer. Men de menar också att om ett land har många lärare, behöver de mötas upp med investeringar inom utbildning, annars riskerar det att sänka lärarlönerna.

Enligt OECD gör många lärare med små klasser att läraryrkets popularitet sjunker, och de menar menar att länder snarare ska satsa på utbildningens kvalitet och lärarnas kompetens, än på att ha många lärare.

 

Diagram från ILO som visar lärartäthet, lärarkompetens och ekonomisk utveckling. Skärmavbild från ilo.org

 

Men, som undersökningen påpekar, behöver det inte finnas ett samband mellan lärartäthet, utbildningskvalitet och skolresultat. Jämför man till exempel med ländernas ranking i kunskapsresultat i den senaste PISA-undersökningen, skiljer sig topp fem totalt. Där ligger i stället Singapore, Japan, Estland, Kinesiska Taipei och Finland i topp. Sverige ligger på 28:e plats, och Danmark på 21:a.

Ställer man listorna bredvid varandra finner man att bara 50 länder har deltagit i båda undersökningarna, och att det är svårt att se tydliga samband. Vietnam till exempel rankar sig högt i PISA-listan (plats 8), men hamnar långt ned på listan över lärartäthet (plats 79) och har alltså bra kunskapsresultat men relativt få lärare. Men åt andra hållet finns exemplet Estland, där man har bra resultat (plats 8 i PISA) och relativt många lärare (plats 11 i lärartäthet).

De översta tio och understa tio i ILO:s statistik över lärartäthet. Land, antal lärare per 1000 barn och placering på PISA-listan.

1. Danmark, 253, (plats 21)
2. Island, 221, (plats 39)
3. Schweiz, 205, (plats 18)
4. Norge, 204, (plats 24)
5. Sverige, 197, (plats 28)
6. Slovenien, 191, (plats 13)
7. Malta, 190, (plats 41)
8. Österrike, 178, (plats 26)
9. Portugal, 173, (plats 23)
10. Ryssland, 171, (plats 32)

98. Indien, 14 (ej i PISA)
99. Afghanistan, 14 (ej i PISA)
100. Moçambique, 13 (ej i PISA)
101. Sierra Leone, 13 (ej i PISA)
102. Senegal, 13 (ej i PISA)
103. Angola, 11 (ej i PISA)
104. Peru, 10 (plats 64)
105. Botswana, 5 (ej i PISA)
106. Demokratiska Republiken Kongo, 4 (ej i PISA)
107. Tanzania, 2 (ej i PISA)

De översta tio i ILO:s statistik över lärarnas kompetensnivå. Andel högkompetenta lärare i procent.

1. Luxemburg, 59,8%
2. Schweiz, 53,5%
3. Norge, 53,4%
4. Sverige, 52,9%
5. Israel, 52,0%
6. Island, 50,8%
7. Storbritannien, 48,9%
8. Belgien, 48,2%
9. Finland, 47,9%
10. Nederländerna, 47,8%