Isabella Lövin och Tomas Eneroth tar emot rapporten

Nyhet Med dagens takt kommer Sverige inte nå de klimatmål som satts upp. Men politikerna har hopp ändå. Även fast utsläppsminskningarna stannat av nationellt ses Sverige som ett föredöme. Det klimatpolitiska rådet lämnar idag över sin rapport till regeringen om vad som måste hända för att klara de nationella och globala klimatmålen.

År 2045 ska vi vara helt fossilfria och utsläppen ska ligga på noll enligt regeringens klimatmål. Men målen kommer inte nås, och målen som finns räcker inte för att stoppa den globala uppvärmningen. Det visar det klimatpolitiska rådets rapport som presenterades under torsdagen

– Vi kommer inte nå målen om vi fortsätter som nu. Utsläppsminskningen har stannat av när den borde accelerera, säger Ingrid Bonde som suttit med i rådet.

Både vice statsminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth var medverkande på presentationen. De förstår allvaret av den situation vi befinner oss i, men vill försäkra om att regeringen jobbar hårt med att implementera klimatpolitik i varje instans för att uppnå klimatmålen.

– Sverige ska vara den första fossilfria välfärdsstaten, säger Lövin och fortsätter,

– Svenska företag och innovationer är världsledande. Vi har en historisk omställning framför oss. Vi har de tuffaste klimatmålen i världen, men ändå görs inte tillräckligt.

Rapporten fokuserar mest på hur transportsektorn måste förändras. Den står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Klimatpolitiska rådet vill se att man bygger bort bilberoendet, ökar användningen av elbränsle och biobränsle samt skapar effektivare fordon.

– Vi har gjort modiga investeringar där man förut har sparat. 700 miljarder ska till transportsektorn. Det innebär bättre järnväg och pengar till sjöfarten. Vi ser att trafiken på våra vägar ökar, och vi måste veta varför det sker, säger Eneroth.

Rådet menar att det inte finns tydliga riktlinjer för de olika sektorerna i samhället. Det saknas även samtal mellan branscher. Budskapet är att alla sitter i samma båt, då måste vi även ro åt samma håll för att ta oss framåt.

– Målen måste synkas med varandra. Det går inte att betongsektorn sitter i ett hörn och cementbranschen i en annan. Det måste föras samtal mellan alla, och det är Sverige väldigt bra på, säger Eneroth-

Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt näringsliv, är stolt över de svenska företagen och är orolig för att för hårda förbud nationellt kan skada mer än hjälpa i klimatfrågan

– Om utsläppen ökar i Sverige, men det bidrar till att minska dem globalt, är det då en dålig sak? Vi måste exportera våra klimatsmarta innovationer, annars kan länder med lägre ambitioner gå om oss.

Allan Larsson, tidigare finansminister, satt med i panelen med önskemål om att få vara där i egenskap av medborgare.

– Jag tycker att rapporten är top down. Det beskrivs vad regeringen måste göra nationellt. Men man tappar botten-perspektivet. I Hammarby sjöstad där det bor 20.000 människor kommer vi nå klimatmålen snabbare än i resterande Stockholm. Vi har sagt att 2025 får det inte köra fordon med fossila bränslen här. Vi har gjort om återvinningssystemen, garagen är gjorda för elbilar. Det måste till ett nytt system och en delningspolitik.

Fram till 2030 ska utsläppen från transportsektorn minska med 70%. Både Eneroth och Lövin vill förmedla budskapet att förändringarna är möjliga, men då måste vi arbeta ihop.

– Det finns en väldig kraft i våra barn och unga. Vi är inte bara ett litet land som står för en promille av globala utsläpp. Länder tittar på oss, säger Lövin.