Medlemsländerna i FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har enats om att skärpa utsläppskraven för den internationella sjöfarten. Det innebär att sjöfarten som går över Östersjön skulle behöva övergå till ett mindre miljöfarligt bränsle. Men att utsläppen i Östersjön ska minska är något som Svenskt Näringsliv har tagit strid mot. Näringslivet hävdar att skärpta krav skulle innebära ett hot mot den svenska konkurrenskraften.

EU ska försöka enas om en gemensam ståndpunkt kring IMO:s nya regler den 16 juni. Allianspartierna är dock splittrade kring vilken ståndpunkt Sverige ska ha.