Sänkta löner och ökad produktion är nödvändiga i de krisande euroländerna, skriver Svenskt Näringslivs Victor Snällman i en debattartikel på Europaportalen. I debattartikeln påtalas att krisländerna brottats med stora bytesbalansunderskott som enligt Svenskt Näringsliv drivits fram av kraftiga ökningar av lånevolymer och snabbt stigande löner.

Snellman lyfter fram ett antal reformer som IMF föreslår för en mer flexibel arbetsmarknad. En mer lokal lönebildning, borttagandet av löners inflationsindexering och minskade kostnader för uppsägningar är de reformer som nämns. Med andra ord; begränsade fackliga rättigheter och en sämre löneutveckling.