tv. Claes-Mikael Jonsson, jurist LO, th. Peter Jepsson, vice vd Svenskt Näringsliv

Den infekterade hamnkonflikten har fått Svenskt Näringsliv att flera gånger vända sig till regeringen för skärpta krav på konfliktåtgärder. Nu ska Medlingsinstitutet analysera konflikter där konkurrerande fackförbund är inblandade.

Regeringen tog i dag beslut att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga situationer då fackförbund vidtagit stridsåtgärder mot arbetsgivare där kollektivavtal med annat fackförbund redan varit tecknat.

Upprinnelsen till utredningen är den infekterade konflikten i Göteborgs Hamn. Arbetsgivaren APM Terminals har kollektivavtal med LO-förbundet Transport, men merparten av arbetstagarna organiseras av Hamnarbetarförbundet. Konflikten handlar bland annat om arbetsmiljöfrågor och ett allt mindre inflytande över arbetsplatsen. Återkommande strejker har stört verksamheten sedan i maj.

Svenskt Näringsliv har flera gånger vänt sig till regeringen med krav på skärpta konfliktregler, vice vd Peter Jeppson välkomnar utredningen:

Att ha kollektivavtal och ändå bli utsatt för det här är fel. Vi tycker det är bra att man ser över det, men man ska inte bara titta på hur många stridsåtgärderna är, utan också vilka konsekvenser det får och dra slutsatser av det. Det Hamnarbetarförbundet ägnar sig åt har långtgående konsekvenser för hela näringslivet, inte bara för hamnen i Göteborg, säger han.

Medlingsinstitutets uppdrag visar, enligt Claes-Mikael Jonsson jurist på LO, hur viktigt det är att det är att hitta en lösning på konflikten i Göteborgs hamn.

– Det är naturligtvis hamnkonflikten som drivit fram utredningsuppdraget. Sen kan man tycka att själva uppdraget, som handlar om att kartlägga konflikter, i sig är ganska harmlöst, men fortsätter den här konflikten riskerar man dra in lagstiftaren i det som berör strejkrätten. Det vore djupt olyckligt.

Peter Jeppson säger att hamnarbetarförbundets åtgärder borde vara olagliga, han hoppas nu att utredningen så småningom för med sig någon form av lagändring

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér tvivlar dock på att utredningen kommer leda fram till något.

– Det här känns som ett direkt svar till Svenskt Näringsliv, som tryckt på för att det finns en lucka i lagen. Som våra jurister påtalar finns det inte alls någon lucka, det är så Medbestämmandelagen ser ut och så den svenska modellen ser ut.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har avböjt att kommentera. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.