Enligt färska attitydundersökningar har svenskarnas stöd för skattefinansierad välfärd ökat sedan samma frågor ställdes 2002. Undersökningarna leds av sociologen Stefan Svallfors vid Umeå universitet, som sedan 1981 vid sex olika tillfällen har ställt frågor till befolkningen om dess inställning till välfärdsstaten.

Bland annat säger sig ungefär tre fjärdedelar av alla svenskar vara beredda att betala mer i skatt för sjukvård, äldreomsorg och skola. Däremot vill mer än hälften ha minskade anslag till administration inom stat och kommun. Dessutom anser de flesta att ökad egenfinansiering och fler privata sjukhus och skolor är negativt för samhället.