Recep Tayyip Erdoğan. Foto: Artem August / Wikimedia

SYRIEN-KRIGET Två gällande tillstånd för utförsel av krigsmateriel till Turkiet har dragits tillbaka.

Det är Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som har fattat beslutet om att återkalla två gällande tillstånd om export till Turkiet. Vilka affärer det handlar om och vilka summor är sekretessbelagt.

– Det är en samlad bedömning av de omständigheter som föreligger, med uttalanden från regeringen, och riksdagen som ställer sig bakom att Sverige ska verka för ett vapenembargo inom ramen för EU, säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör på ISP till TT.

Vid en pressträff i Stockholm på måndagen sa Turkiets ambassadör att han är besviken över att Sverige driver frågan om vapenembargo.

– Vi köper inte krigsmateriel från Sverige som används för direkt krigföring, utan bara sekundärt. Men om inte Sverige säljer vapen hittar vi ett annat land att köpa från, säger ambassadören Emre Yunt enligt Omni.

”Oerhört glädjande nyheter” skriver Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i ett inlägg på Facebook om den stoppade exporten, och fortsätter: ”Nu förväntar vi oss att samma beslut fattas för den omfattande vapenexport som står på tur att exporteras till Förenade Arabemiraten och krigets Jemen”.

I beslutet redovisar ISP siffror över hur den faktiska krigsmaterielexporten till Turkiet har sett ut för åren 2014-2018:

  • År 2018: 299 miljoner kronor – Endast övrigt krigsmateriel.
  • År 2017: 71 miljoner kronor – Varav 0,1 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid.
  • År 2016: 89 miljoner kronor – Varav 0,1 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid.
  • År 2015: 35 miljoner kronor – Varav 7 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid.
  • År 2014: 0,5 miljoner kronor – Varav 0,2 mnkr utgjordes av krigsmateriel för strid.

Enligt ISP innefattar definitionen “krigsmateriel för strid” produkter som kan ha förstörelsebringande egenskaper. “Övrig krigsmateriel” är krigsmateriel som saknar förstörelsebringande egenskaper.