Bild: Flickr/Katie.
Bild: Flickr/Katie.

AVTAL17 På söndagseftermiddagen sade arbetsgivarna och facket ja till medlarnas bud, och det blir ingen strejk. Men om avtalet ryms inom märket eller inte råder det oenighet om även denna gång.

Det är ett treårigt avtal som har slutits mellan arbetsgivarna Almega och Fastighetsanställdas förbund, och avtalsstart är 1 april 2017. Det innebär 580 kronor i löneökning i år, och 600 kronor vardera de två åren därpå.

Avtalet innehåller också en höjning av minimilönerna för den som fyllt 20 år med samma krontal; 580 + 600 + 600 kronor över tre år. Det skriver Fastighets i ett pressmeddelande.

Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande säger i ett uttalande att han är nöjd med uppgörelsen.

– Vi har fått ett rent avtal i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen med låglönesatsning, säger Magnus Pettersson.

Men enligt Almega ligger löneökningarna i avtalet inom märkets ram, 6,5 procent över tre år.

– Det framgår uttalat av den hemställan som medlarna har lämnat att det samlade avtalsvärdet är 6,5 procent på tre år. Det råder inga tvivel om det, säger Anna-Karin Hatt, vd för Almega till tidningen Fastighetsfolket.

Fastighets varsel på området specialstädning ligger kvar, och strejk utbryter på sex företag på fredag morgon, 12 maj, om inte något avtal nås innan dess. Ringhals är en av de varslade arbetsplatserna.