De otrygga anställningarna ökar i snabb takt och går hand i hand med att allt fler blir sjukskrivna. ”Det är en väckarklocka” säger Shadé Jalali och Mats Wingborg som står bakom boken ”Stoppa skitlivet”.

Den svenska arbetsmarknaden är i förändring. De senaste 20 åren har tillsvidareanställningar allt mer fått ge vika för tidsbegränsade anställningar, timvikariat, projektanställningar.

Allt fler arbetar också i bemanningsföretag, med andra villkor än för de som är anställda direkt på företagen. En annan företeelse är att anställda tvingas bli så kallade ”oäkta företagare”. De startar eget, blir F-skattare för att få ett jobb eller behålla arbetet som de tidigare utförde som anställd.

I ”Stoppa skitlivet” tar rapportförfattarna Mats Wingborg och Shadé Jalali ett helhetsgrepp om arbetsmarknaden och presenterar en rad förslag på hur fackförbund, arbetsgivare, politiker och opinionsbildare kan arbeta för att förhindra missbruket av visstidsanställningar och andra otrygga anlitandeformer.

– Det är politiker och arbetsgivare som har drivit fram att det blir allt fler otrygga jobb på arbetsmarknaden. Vi hoppas nu att de tar till sig boken och funderar över om det verkligen är effektivt för den flexibilitet som de önskar. Boken visar ju att det inte är det, säger Mats Wingborg och Shadé Jalali.

Det har kommit flera rapporter den senaste tiden om arbetsskador och att antalet sjukskrivningar ökar. Arbetsmiljöverkets rapport beskrev att anställda, särskilt unga inom bemanningsföretag, löper större risk att skadas på jobbet. Och Försäkringskassan har rapporterat att sjuktalen ökar.

– Det är sällan man kopplar samman det med otryggheten på arbetsmarknaden, men det har ett tydligt samband. Det visar forskning på, berättar Shadé Jalali.

Otrygga anställningar skapar stress hos människor som leder till ohälsa, menar Shadé Jalali. Hon konstaterar att det blir en uppdelning på arbetsplatsen som genererar sämre arbetsgemenskap. Och när hopp om att bli anställd inte blir verklighet tappar människor lätt sin lojalitet med företaget.

– Allt det här hotar ju effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Så det är en ideologisk förblindning att arbetsgivare skulle ha något att vinna på det här. Det finns inte heller någon statistik i Europa som visar på att arbetslösheten skulle ha blivit mindre där det är fler otrygga jobb, säger Mats Wingborg och Shadé Jalali fortsätter:
– Det är en ideologi som sliter ut människor. Det har vi inte råd med.

Den ändrade lagstiftningen med tidsbegränsade anställningar, öppningen för bemanningsföretagen och att F-skatt kan beviljas även då det bara finns en uppdragsgivare är politiska beslut som öppnat upp för sämre arbetsvillkor för många, anser de båda författarna till boken.

I dag uppgår antalet med tillfälliga anställningar till 697 000 personer. Bara det senaste året har det skett en ökning med 51 000 personer. Hur många som är ”oäkta företagare” finns ingen statistik på. Det enda man kan se är hur många som har F-skatt.

Både Shadé Jalali och Mats Wingborg vill vara tydliga med att de inte är emot vare sig tidsbegränsade anställningar, bemanningsbranschen eller F-skattare i sig, utan det är själva missbruket som sker inom de här områdena de är kritiska till.
– Det är när man låter de här anställningsformerna ersätta permanent arbetskraft och arbetsuppgifter eller när personer går i åratal som bemanningsanställda på en och samma arbetsplats eller när man staplar olika tidsbegränsade anställningsformer på varandra. Det är det som är missbruket, säger Mats Wingborg.

Några av de förslag som de båda författarna tar upp handlar om att fackföreningar måste samarbeta mer och fler förbund måste ta in de med F-skatt och visstidsanställda i sin verksamhet. Till exempel omfattas inte visstidsanställda av omställningsavtalen som ger rätt till kompetensutveckling.

I boken föreslås även att bemanningsanställda ska erbjudas anställning efter tre år på en och samma arbetsplats. När det gäller de med F-skatt vill rapportförfattarna se en omvänd bevisbörda så att det är arbetsgivaren istället för den enskilde som ska bevisa att det inte handlar om en anställning.

Shadé Jalali och  Mats Wingborg ger också tips på lite mer okända och oanvända lagar som facket kan stödja sig på, som diskrimineringslagen. Om en arbetsplats har en väldigt hög andel tillfälligt anställda som till stor del består av kvinnor, unga och/eller personer med annan etnisk bakgrund kan man hävda diskriminering då dessa grupper ofta utsätts för just tillfälliga anställningar. Det finns även en lagstiftning som säger att personer inte ska diskrimineras i relation till kollektivavtalet om de har visstidsanställningar.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Stoppa skitlivet” är den fjärde rapporten om ”Otrygga anlitandeformer” som drivs av Arena Idé, Arenagruppens tankesmedja. ”Skitliv” med Victor Bernhardtz (red) som gavs ut 2012 skildrar den nya arbetsmarknaden genom unga människors ögon. Tidigare har Mats Wingborg skrivit rapporten ”Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer”. Den första rapporten ”Otrygg på jobbet, otrygg i systemet” består av ett tiotal intervjuer med företrädare för olika fackliga organisationer av Victor Bernhardtz.

Arbetet med otrygga anlitandeformer kommer att följas upp med ett Europeiskt perspektiv