“Man tappar tempo och drivkraft för att bygga klimatsmart i Sverige.”

En kommande statlig utredning vill hindra kommunerna från att ställa högre energikrav än vad som anges i Boverkets minimiregler. Något som förändrar läget för många kommuner, som har betydligt hårdare krav vad gäller energieffektivitet av miljöskäl.

Byggbranschen menar att det är ett problem att det är olika krav på olika ställen – och den statliga utredningen är därmed beredd att föreslå att miljökraven får ett tak.
– Vi vill se en mer enhetlig nationell politik när det gäller byggregler, säger Anders Josephsson (KD), politiskt sakkunnig på socialdepartementet, till Riksdag & Department.

På Sveriges kommuner och landsting, SKL, sågar man dock utredningen och beskriver den i en kommentar till Riksdag & Departement som ”totalt vinklad och ensidig”. Handläggaren Andreas Hagnell menar att kommunerna måste få fortsätta ställa höga krav på energieffektiva bostäder.
– Utredningens förslag innebär att kommunerna förbjuds att ställa krav på att byggandet blir miljövänligt. Det kommer innebära att man tappar tempo och drivkraft för att bygga klimatsmart i Sverige, säger han till Dagens Arena.

Andreas Hagnell säger att möjligheten att ställa krav på energieffektivitet är mycket viktigt och att han hoppas att regeringen inte genomför utredningens förslag, som enbart bygger på byggföretagens bedömningar.