Ledare I det läge som råder på marknaden borde staten stötta byggandet av små hyresrätter med rimlig hyra. Exakt det stöd som har försvunnit.

Tänk dig att du är ett barn som växer upp i Botkyrka i dag. Du går i skolan, du tränar fotboll, du badar i Albysjön på sommaren. Och du har ett storasyskon på 27 år som trots skötsamhet och heltidsjobb inte har råd att flytta hemifrån.

Sverige har nu cirka 170 000 hushåll där “barn” som är över 24 år bor. Siffran har ökat med 25 procent på åtta år. Störst andel bostäder med hemmaboende barn finns i Botkyrka, och där är också trångboddheten störst. Att flytta hemifrån när man vill är ofta ekonomiskt omöjligt. Om man ställer sig i bostadsförmedlingens kö på sin 18-årsdag, får man tillgång till en lägenhet med okej hyra när man är 28 år. Kanske är man ganska frustrerad vid det laget.

Den dystra tystnaden på byggarbetsplatserna förväntas nu hålla i sig i flera år. 

Trots en stor och ojämlik bostadsbrist byggs det för lite i Sverige i dag. Regeringen har dessutom slopat det statliga investeringsstödet för att bygga just den typen av hem som behövs mest, små hyresrätter med rimlig hyra. Det riskerar att leda till en kollaps för byggandet. Bostadskrisen flyger ur askan in i elden as we speak.

Under 2021 gick bostadsbyggandet i Sverige äntligen mot ljusare tider. Bostadsbristen hade börjat betas av, man byggde ikapp. Men under 2022 satte ökade materialkostnader och sämre villkor för att låna pengar käppar i hjulet för byggbranschen. Byggkranarna stannade och varslen var ett faktum.

Den dystra tystnaden på byggarbetsplatserna förväntas nu hålla i sig i flera år. I det läget ska staten självklart stötta marknaden för att se till att den nuvarande krisen inte äventyrar jobb såväl som allas rätt till bostad, på lång och på kort sikt. Investeringsstöd för byggandet av rimliga hyresrätter borde höjas för att hålla i gång byggandet, inte avskaffas.

Men i stället slår regeringen undan benen för byggandet.

Man hade kunnat utnyttja krisen för att styra en handfallen bransch mot nyttigare byggande.

Bostäder byggs inte på en dag. Marknaden behöver förutsägbarhet och långsiktighet. Det statliga investeringsstödet har varit en trygghet för att våga påbörja långa och kostsamma projekt som vi inte klarar framtiden utan.

Under nuvarande kris blir det tydligt att en trygg och expansiv finanspolitik behövs för att komplettera marknadens nycker. Om byggandet istället tillåts kollapsa kommer det kännas av länge.

I tuffa tider måste man prioritera hårt. Men ett bra boende till rimligt pris är rent krasst den grund som resten av samhällsekonomin vilar på. Utan det fungerar ingenting. Och för att rusta svensk ekonomi måste det finnas andra alternativ än bostadsrättshets för att fixa en lägenhet.

Skyhög belåning för att kunna ta del av ett för litet bostadsbestånd har gjort svensk ekonomi extremt sårbar för räntehöjningar, och skapat enorma skillnader mellan folk som har råd med en handpenning och får låna pengar och folk som hyr i femte hand och tvingas betala av andra människors amorteringar genom ockerhyror. Vi behöver en annan bostadspolitik.

Bostadsbyggande av hyresrätter med låg hyra är heller inte snabba kolhydrater som spär på en redan utflippad inflation. Det är snarare den näring vår ekonomi skriker efter för att inte dö.

Att ta bort det statliga investeringsstödet för rimliga hyresrätter mitt under brinnande byggkris är att stjäla framtiden för alla som behöver någonstans att bo.