Marcus Strömberg, vd Academedia och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Bilder: Academedia/Flickr och Jenny Lindahl.

Medan Engelska skolan i förra veckan meddelade att de delar ut 50 miljoner till sina aktieägare, gör börsnoterade kollegan Academedia tvärtom och skippar utdelning – trots ökad vinst.

Mot bakgrund av den nyaktualiserade debatten om att begränsa vinster i välfärden, redovisade de två börsnoterade skolbolagen i Sverige nyligen sina senaste kvartalsrapporter och helårsbokslut.

Förra helgen gick regeringen och Vänsterpartiet ut med att man var överens om hur vinster i välfärden ska begränsas och att ett förslag planeras vara klart i november, för att sedan läggas fram för riksdagen i mars.

Trots goda vinster i bägge bolagen gör Internationella engelska skolan och Academedia helt olika bedömningar när det gäller utdelning till ägarna.

Engelska skolan gjorde en vinst efter skatt på 42,4 miljoner kronor för kvartalet april–juni, och för helåret, juni 16–juli 17, blev vinsten drygt 152 miljoner kronor. På helåret steg omsättningen med 12,6 procent, vilket enligt bolaget självt främst beror på fler elever och ökade statliga bidrag för läxhjälp och lärarlönelyft.

Av helårsvinsten delar Engelska skolan ut nästan en tredjedel av pengarna, nämligen 45,7 miljoner kronor.

Det här fick utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att reagera och kalla utdelningen »provocerande«.

– De skattepengar som går in i en skola ska förstås gå till att eleverna får den bästa möjliga utbildningen. Investeringar vi gör i att stärka jämlikheten i skolan ska märkas för eleverna, inte aktieägarna, sade Gustav Fridolin till TT.

Igår redovisade Academedia sitt kvartals- och helårsresultat. Skoljätten omsatte drygt 9,5 miljarder kronor på helåret. Under samma period ökade bolaget sin vinst med 30 procent, jämfört med läsåret dessförinnan; från 319 till 416 miljoner kronor. Under kvartalet, april – juni, var omsättningen 2,6 miljarder kronor, och vinsten landade på 154 miljoner kronor, jämfört med 140 miljoner kronor under samma kvartal 2016.

Trots den goda vinsten beslöt styrelsen att inte dela ut någon vinst alls till aktieägarna. Analytikerna hade enligt Dagens Industri räknat med en utdelning på 0,86 kronor per aktie. Beslutet väckte reaktioner.

– Jag har aldrig sett en så politisk kvartalsrapport. Det är uppenbart att en stor del av rapporten handlar om att måla om rätt image av bolaget, säger Anders Elgemyr, vd för aktieanalysbolaget Jarl securities till Dagens Industri.

Bedömningen är att Academedia ligger lågt med anledning av den pågående debatten om ett vinsttak i välfärden, och löfte om en proposition i vår.

Academedias vd Marcus Strömberg säger inte helt emot att de skulle ha tagit hänsyn till pågående politiska debatt.

– Jag tror att styrelsen gör en helhetsbedömning, men vårt huvudskäl är att vi framöver kan skapa stora värden med investeringar och förvärv, säger Marcus Strömberg till Di.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand anser att det två skolbolagen uppenbarligen har ekonomiska muskler, och därför borde satsa mer på att höja lärarlönerna. Och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund säger till TT att Engelska skolan borde satsa mer på att höja lärarlönerna när de uppenbarligen gör ett så bra resultat.