tiggeriförbud I ett utlåtande till Högsta förvaltningsdomen som ska ta ställning till Vellinge kommuns tiggeriförbud menar SKL, Sveriges kommuner och landsting, att det bör vara upp till kommuner att besluta om förbud på vissa allmänna platser.

Vellinge kommun i Skåne beslutade om ett lokalt tiggeriförbud i september förra året, med hänvisning till ordningsstörningar. Både Länsstyrelsen i Skåne och senare förvaltningsrätten och kammarrätten har dock funnit att ett tiggeriförbud enligt ordningslagen inte är motiverat, då kommunen inte har kunnat påvisa tillräckligt stora störningar som tiggeriet ska ha medfört.

Nu ska målet upp i Högsta förvaltningsdomstolen, och därför har Sveriges kommuner och landsting (SKL)* lämnat in ett utlåtande. Själva tolkningen av rättsläget som SKL gör är däremot ingen nyhet, menar Germund Persson, chefsjurist på SKL.

I yttrandet finner SKL att kommuner ska ha rätt att förbjuda tiggeri och skriver: »Penninginsamling som sker på eller vid gångstråk, vare sig den sker aktivt eller passivt, kan påverka framkomligheten och även orsaka eller ge upphov till andra ordningsstörningar.«

– Påverkan av gångtrafik och andra störningar ligger ju inte så långt ifrån. Gångstråk är ju till för att personer ska gå förbi och mötas där – inte att man ska sitta kvar på en plats, så vår uppfattning är att de föreskrifter man har utfärdat i Vellinge ryms inom ordningslagens bestämmelser, säger Germund Persson på SKL.

Är man i vägen och en om man sitter och tigger utanför ICA?

– Ja, lika mycket som om man sitter utanför ICA och samlar in pengar till Röda korset (en typ av insamling som kräver tillstånd red.anm), säger Germund Persson.

I tidigare lagkommentarer om hur kommuner ska hantera ordningslagen och vad som kan förbjudas på allmän plats, har det talats om passiv och aktiv pengainsamling. Det har då sagts att man inte vill förbjuda gatumusikanter som står på en och samma plats och spelar, med exempelvis ett fodral framför sig där man kan lägga pengar. SKL kan ändå inte se något hinder mot att en kommun förbjuder just en sådan passiv pengainsamling som tiggeri kan anses utgöra.

Däremot anser man inte att det är motiverat att förbjuda tiggeri i en hel stad, utan det bör röra sig om ett begränsat antal platser.

– Vi tycker att om man skulle införa förbud överallt skulle det vara att gå för långt, säger Germund Persson.

Det var Per Gudmundson, ledarskribent på SvD som uppmärksammade Dagens Arena på utlåtandet från SKL. Gudmundson kallar  SKL:s ställningsstagande för »politisk dynamit« , då det kommer mitt i en valrörelse.

Germund Persson på SKL vill dock nyansera bilden av att yttrandet kommer så nära inpå valet:

– Nu har HfD tagit upp det här och det är därför vi har kommit in med ett yttrande, det skulle vara inne senast i början av den här veckan. Om Per Gudmundsson undrar varför vi kom in med det just nu.

* SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation som företräder kommuner och landsting.