bemanningsföretag Från och med juli nästa år ska de som hyr ut personal till vården ta ut moms på 25 procent på tjänsterna. Privata företag påverkas mest, då de inte har rätt till ersättning för momsen.

I juni slog en dom i Högsta förvaltningsdomen fast att uthyrning av personal till vården ska momsbeläggas, något som tidigare inte har skett vid uthyrning.

Nu har Skatteverket kommit med ett rättsligt ställningstagande som tolkar domen och dess konsekvenser. Myndigheten slår fast att uthyrning av vårdpersonal ska momsbeläggas från och med 1 juli 2019, och det kommer inte att ske några retroaktiva momskrav.

– Vi är fullt medvetna om att detta är en stor förändring, och att avtal kan behöva omförhandlas, och därför har vi gett möjlighet till en övergångstid, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket.

SKL har, enligt Dagens Samhälle, ifrågasatt om momsen ska gälla även enskilda läkare, till exempel, som bildat eget företag och arbetar som konsulter hos vårdgivare. Men Skatteverket ser ingen skillnad mellan olika typer av företag; är den som arbetar inte anställd hos vårdgivaren den arbetar hos, så gäller att moms ska betalas på tjänsterna.

Kommuner och landsting har dock rätt till ersättning för moms de betalar, vilket kan innebära att kostnaderna inte blir så stora för offenligdriven vård. Om man har rätt till ersättning för hela momsbeloppet kan bero lite på upplägget på uthyrningen, och om det sker i flera led.

– Om landsting köper in vårdpersonal från bemanningsföretag har de rätt till återbetalning, men om de köper in tjänster från andra privata aktörer så kan det bli andra momsregler.

Det låter som att momspåslaget får störst påverkan på privata vårdgivare som hyr in vårdpersonal?

– Ja, det är vår bedömning, och sedan får vi se hur vårdföretagen och landstingen löser detta emellan sig, säger Kerstin Alvesson.

Dagens Arena har sökt SKL för en kommentar till Skatteverkets ställningstagande, men de meddelar att de inte har hunnit analysera beskedet ännu.