Ledare HRF har tagit strid mot företaget Restaurangassistans som pressar de anställda genom att inte tillämpa bemanningsavtalet. Nu har bolaget förlorat sin kvalitetsstämpel.

Den fackliga striden med bemanningsbolaget Restaurangassistans är en illustration av arbetsgivares uppfinningsrikedom. Det går ständigt att hitta nya sätt att öka vinsten och pressa de anställda. Restaurangassistans hyr ut personal till restauranger, hotell och besöksnäringen. Bland uppdragsgivarna finns Gröna Lund, Svenska Mässan och Stockholms stad. Enligt bolagets webbsida tar företaget ett ”helhetsansvar för branschens utveckling” och erbjuder de anställda ”en trygg anställning”.

Riktigt så bra har det inte fungerat i praktiken.

Hela upplägget med bemanningsanställningar försvagar arbetstagarnas position 

För bemanningsbranschen finns det så kallade bemanningsavtalet. I detta fall är Hotell- och restaurangfacket (HRF) den fackliga motparten. Bemanningsavtalet är skräddarsytt för branschen och fast heltid är norm. Men Restaurangassistans har satt i system att i stället tillämpa ett annat avtal, Visita riksavtal, för bolagets bemanningsanställda. Det innebär att bolaget inte behöver betala de anställda de dagar då bolaget inte lyckas att hyra ut dem. Därigenom kan bolaget pressa upp vinsten. Emil Bäckström, ombudsman på HRF, förklarar:

– Restaurangassistans hyr både ut arbetskraft och agerar som entreprenör då de själva arbetsleder sina anställda. Visita riksavtal ska användas när företag agerar som entreprenör. Problemet är att man använder det avtalet även för bemanningsanställda. Därmed öppnas möjligheten för att de enbart får betalt för enstaka dagar. De anställda går också miste om en del av avtalspensionen.

Hela upplägget med bemanningsanställningar försvagar arbetstagarnas position. Den fackliga organisationsgraden är lägre bland bemanningsanställda. Bemanningsanställda drabbas också av olyckor dubbelt så ofta som andra. Länge var det förbjudet med bemanningsanställda i Sverige, men med en lagändring 1993 öppnades slussarna. Sedan dess har antalet bemanningsanställda ökat successivt. För närvarande är omkring 200 000 personer bemanningsanställda någon gång under året. Men även bemanningsanställdas villkor kan pressas ytterligare. Det visar Restaurangassistans.

Tack vare HRF har det samtidigt varit möjligt att göra motstånd mot Restaurangassistans. En särskild nämnd, bestående av både fackliga företrädare och arbetsgivare, auktoriserar bemanningsföretag med en kvalitetsstämpel. Inför det möte som nämnden nyligen höll var det uppenbart att HRF skulle yrka på avslag. Det behövdes dock inte. I sista stund drog Restaurangassistans tillbaka sin ansökan. Nu är bolagets kvalitetsstämpel borta.