Anna Bergholtz

debatt Två av de myndigheter som har uppdraget att skydda mina rättigheter har genom bristande tillgänglighet utestängt mig. DO:s och JO:s bemötande känns som ett hån, ett slag i ansiktet, skriver synskadade journalisten Anna Bergholtz.

Att diskrimineras på grund av funktionsnedsättning är uppenbarligen inget varken DO eller JO verkar vilja göra något åt.

Handlar det om inkompetens, nonchalans, ointresse? Ja det kan en fråga sig. Men en sak är säker. att få sina rättigheter tillgodosedda kan en långtifrån räkna med och det fastän vi skrivit på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och numera har en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering.

Det började med att jag anmälde SJ till DO för diskriminering. Jag är blind och fick inte ledsagning vid en tågresa. DO bestämde sig snabbt för att göra en tillsyn.

Glad blev jag, då sådana sällan görs. Sen kom väntan. Först efter flera månader och att jag påmint om besked hörde DO av sig. I ett mail undrade de hur jag önskade få beslutet.

Då jag av förklarliga skäl inte kan läsa ”vanlig” post bad jag dem skicka beslutet digitalt på word eller i pdf och förutsätter såklart tillgängliga filer. På så sätt kan jag själv läsa det i min dator.

Men trots min tydlighet skickade DO ett pappersbrev.

Eftersom jag alltför ofta upplever bristande tillgänglighet från en myndighet, däribland DO, bestämde jag mig för att uppmärksamma problemet.

Nu har jag anmält DO och JO till JK. Och mitt hopp står till att åtminstone en myndighet tar frågan på allvar.

Jag anmälde därför DO till DO för diskriminering. Bristen på tillgänglig information är något som personer med synnedsättning dagligen utsätts för.

Tänk dig själv – att inte kunna fylla i vare sig pappers eller den digitala blanketten för att söka föräldrapenning eller a-kassa. Att inte kunna ta del av viktiga brev från din läkare eller myndighetsbeslut som är avgörande i ditt liv. Ja så ser vardagen ut för mig och andra med synnedsättning.

Dessutom har jag i min yrkesroll som journalist och moderator stött på otaliga dokument som brister i tillgänglighet på regeringens och andra myndigheters hemsidor. Det är ett strukturellt problem som enkelt kunnat lösas om dessa integrerat tillgänlighetsarbetet i sina verksamheter.

Min anmälan om DO till DO uppmärksammades i media. DO beklagade misstaget, men skrev samtidigt att beslutet måste kommit bort i cyberrymden. Med vändande mail frågade jag om de trots allt skickat beslutet digitalt. Jag fick aldrig något svar på det.

Däremot bestämde sig DO snabbt för att lägga ner min anmälan. På grund av risk för jäv kan de inte granska sig själv, sa de. De hänvisade mig till JO eller JK.

Jag kan inte stillasittande se på när problem som dessa dagligen pågår och i synnerhet inte när det gäller vårt eget rättsväsende. Jag valde därför att ta ärendet till JO.

Svaret från JO kom inom loppet av ett par veckor. Visserligen digitalt denna gång, men den bifogade PDF-filen var otillgänglig. Troligen har JO skannat in beslutet som en bild och skickat bilden till mig. Bilder är oläsliga med mina och många andras hjälpmedel.

DO och JO:s bemötande känns som ett hån, ett slag i ansiktet. Fastän de vet om att jag är blind, så görs besluten otillgängliga för mig. Och jag kan inte annat än undra – har JO verkligen tagit del av min anmälan om DO? Har de läst dokumenten i ärendet? Hur kan de annars göra exakt samma sak?

Vad händer nu? Oavsett om det handlar om inkompetens, nonchalans eller ointresse så får det inte gå till så här i Sverige år 2018. Två av de myndigheter som har uppdraget att skydda mina rättigheter har kränkt dem och genom bristande tillgänglighet utestängt mig.

Nu har jag anmält DO och JO till JK. Och mitt hopp står till att åtminstone en myndighet tar frågan på allvar. Eller vad säger ni JK?

FOTNOT: JK har nu svarat och beslutat att Diskrimineringsombudsmannen ska ge in ett yttrande i ärendet. Yttrandet ska ges in till Justitiekanslern senast den 11 september 2018.

Anna Bergholtz är journalist, föreläsare, moderator, författare, inspiratör och debattör.