Sjuksköterskan Marie Sundström har på nytt larmat om brister på Koppargården. Rapporten mörkades för de ansvariga politikerna – och hon har själv förlorat sitt uppdrag efter 22 år i tjänsten.

På nämndemötet i stadsdelen Hässelby-Vällingby i nordvästra Stockholm den 20 mars i år delades ett PM ut. Det var undertecknat av stadsdelsdirektören Ulla Thorslund och avdelningschefen för äldrevården Ingrid Friberg. Innehållet i PM:et opponerade sig mot en ramavtalsuppföljning av äldreboendet Koppargården i Vällingby. Men den uppföljningen hade ingen av stadsdelens politiker ens fått ta del av.

I slutet av 2011 rapporterade SVT:s “Dokument Inifrån” och Dagens Nyheter om att äldreboendet Koppargården i Vällingby, som då drevs av det privata vårdföretaget Carema, hade allvarliga brister i patientsäkerheten. Rapporteringen drev upp en mediastorm mot det riskkapitalägda vårdföretaget. Till följd av rapporteringen tog Stockholms kommun tillbaka Koppargården i egen regi. Nu skulle allt bli bättre.

I oktober och november 2013 gjorde bland annat Hässelby-Vällingbys medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), Marie Sundström, ett besök på Koppargården. Det är samma sjuksköterska som två år tidigare avslöjade att äldreboendet var underbemannat, vilket riskerade att äventyra patientsäkerheten. I hennes MAS-rapport från återbesöket står det att en del i verksamheten har blivit bättre, som dokumentation och goda rutiner för teammöten.

Men inför rapporten gjorde Marie Sundström också intervjuer med vårdpersonal och sjuksköterskor, som uttryckte en oro över att personalstyrkan var för liten och att vissa av passen var för långa. Marie Sundström oroades över att det kunde få konsekvenser för patientsäkerheten.

Så här skrev hon i den rapport, som stadsdelsnämndens politiker aldrig alltså fick läsa, den 20 mars:

”Personal framför att de har fått ändrat schema som innebär långa arbetspass. De är totalt 8 personal på förmiddagen fördelat på 2 personal i A resp. C huset och 4 i B. De känner sig trötta och stressade vilket kan vara en orsak till att påfyllnad av handskar, sprit eller dylikt inte alltid finns tillgängligt. De anser sig också ha svårt att hinna med läkemedelsadministreringen. Även sjuksköterskor framför svårigheter då det på en enhet endast funnits en sjuksköterska i tjänst dagtid. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ser med oro på hur verksamheten minskat på personalen. Läkemedelshantering ställer stora krav på noggrannhet och kontroll vid administrering och hantering. För att sjuksköterskan ska kunna delegera administrering av vissa läkemedel ska personalen ha förutsättningar att fullgöra arbetsuppgiften på ett för patienten säkert sätt.”

Fackförbundet Kommunals förhandlingschef i stadsdelen, Zekie Güler, bekräftar för Dagens Arena att det på Koppargården råder personalbrist.
– Våra medlemmar på Koppargården klagar på att de har för mycket att göra och för långa arbetstider. De har scheman där vissa pass är 14 timmar långa. Ibland jobbar de dubbelpass där det ena slutar klockan 14 och nästa börjar klockan 16.

Hon säger också att det finns en dialog med ledningen i stadsdelen om problemet.

När politikerna på nämndemötet den 20 mars möttes av PM:et från cheferna i förvaltningen reagerade vissa kraftigt. En av dem var vänsterpartisten Margaretha Boman.
– Det var inte klokt. Cheferna gick i polemik med en rapport vi som politiker inte hade fått ta del av.

Även hennes partikollega Leif Larsson reagerade starkt på att de inte hade fått läsa rapporten:
– Det finns ett beslut sedan tidigare att nämnden ska få alla MAS-rapporter. Cheferna gick emot det beslutet. Det blir konstigt för oss om vi får ett PM från stadsdelsledningen, som direkt polemiserar mot en rapport vi inte fått läsa. Om vi som nämnd ska kunna göra en bedömning måste vi ha ett allsidigt material.

Efter nämndemötet krävde vänsterpartisterna Margaretha Boman och Leif Larsson att de skulle få se rapporten, vilket de också fick.

Dagarna efter började det cirkulera ett rykte om att den medicinskt ansvariga sjuksköterska Marie Sundström, som skrivit rapporten, inte längre skulle får ha kvar sina arbetsuppgifter i stadsdelen.

Margaretha Boman berättar:
– När vi frågade om det stämde att Marie Sundström inte längre ska vara MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Hässelby-Vällingby fick vi veta av stadsdelsdirektören att Marie Sundström ska börja som MAS i Bromma.

När Dagens Arena når Marie Sundström berättar hon fåordigt om vad som har hänt de senaste veckorna.
– Jag kan bara bekräfta att jag inte längre har kvar mitt huvudansvar som MAS i Hässelby-Vällingby.

Marie Sundström har arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässelby-Vällingby i 22 år. Enligt henne är det en annan medicinskt ansvarig sjuksköterska som kommer att ta över uppdraget i Hässelby Vällingby. Marie Sundström arbetar på dagarna med att hjälpa den nya MAS:en att förbereda övergången.

Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Hässelby Vällingby, menar att en annan medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att göra, vad hon kallar, en “second opinion” på Marie Sundströms rapport. Den nya rapporten kommer att publiceras tillsammans med den ursprungliga rapporten på kommande nämndemöte. Varför den ursprungliga rapporten inte kunde publiceras som den var menar hon berodde på att den inkom för sent.

–  Vi tyckte att rapporten var sen. Det står jag för. Jag hade gärna sett att den var aktuell när den kom eftersom man har arbetat mycket på Koppargården under hösten och nu 2014. Rapporten kommer upp på nästa nämnd tillsammans med den ursprungliga rapporten.