T h: Annika Nilsson, Kanslichef på LO. Bilder: Pixaby/Surdumihail och LO.

#metoo Kvinnor har avstått från att gå fackliga kurser på LO:s kursgård Runö bland annat på grund av att sexuella trakasserier har förekommit, skriver Arbetet och Seko-tidningen. LO ska nu tillsammans med Runö se över hur de kan förändra arbetet med kurserna.

Nu börjar vittnesmålen komma från fackligt förtroendevalda kvinnor inom LO-förbunden. Men tystnadskulturen är stark, och många drabbade vill inte berätta av rädsla för att skada den fackliga rörelsen, berättar en kvinna för tidningarna Arbetet och Seko-tidningen.

Nyligen anmäldes en händelse på kursgården Runö norr om Stockholm, där LO-förbunden anordnar många fackliga kurser.

– Så sent som för några veckor sedan gjorde vi en anmälan av en händelse, berättar Reband Raza, utvecklingsledare och lärare på skolan för tidningarna.

Anders Björklund, studieansvarig på Seko, känner till händelsen (som inte rör någon förtroendevald inom Seko) och kallar det »oacceptabelt«, men säger samtidigt att han är förvånad över det som hänt.

Trots det pekar han ut alkoholdrickandet kvällstid som en del av problemet.

– Det finns en pub på Runö liksom på Sekos kursgård Lastberget. Det hör till vardagen att ta en öl där och jag tror att det är bättre än att deltagarna dricker på rummen. Det är min personliga övertygelse, säger Anders Björklund, studieansvarig på Seko.

Enligt uppgifter till tidningarna ska kränkningar och sexuella trakasserier ha skett framförallt på kvällarna.

Reband Raza håller också på att skriva en rapport om den låga andelen kvinnor som länge har sökt sig till internatkurser på Runö kursgård.

– Att sexuella trakasserier är ett skäl att inte delta på fackliga kurser är något som kommit fram genom att vi efterlyste information i en kvinnogrupp på Facebook, säger Reband Raza.

Hon betonar dock att låg kvinnorepresentation också kan bero på att kvinnor ofta tar ett större ansvar för barn och hushåll.

LO:s kanslichef Annika Nilsson säger att det pågår ett arbete sedan flera år för att förhindra sexuella trakasserier, och att kurser och konferenser har pekats ut som ett område där särskilt stora risker finns. Efter vittnesmålen som kommit fram i samband med #metoo har frågan aktualiserats ytterligare.

– Det vi har gjort aktivt är att vi har pratat med Runö, för att se på vilket sätt vi kan förändra våra kurser och arbetet runt dem för att få fler att känna sig trygga med att gå en kurs där. Det är ett arbete vi kommer att göra tillsammans med Runö, säger Annika Nilsson till Dagens Arena.

Hon kan inte peka ut någon konkret åtgärd i dag, men säger att en sak som de redan har förändrat är att de skärpt sin alkoholpolicy och att de pratar mer om värderingsfrågor på sina ombudsmannautbildningar.

– Det handlar bland annat om hur vi bemöter människor och vad vi vill vara som organisation.

Hon kan däremot inte svara på om frågan om sexuella trakasserier har tagits upp på något särskilt sätt.

– Jag tycker att det är väldigt strongt av de här kvinnorna att gå ut och berätta om det här. Att det förekommer sexuella trakasserier inom fackföreningsrörelsen är ingen nyhet, säger Annika Nilsson.