De som bor i Stockholms innerstad tjänar betydligt mer pengar än förut, samtidigt som ytterstaden halkar efter. På sjutton år, mellan 1991 och 2008, har medelinkomsten i innerstaden ökat med över 58 procent. Då, 1991, tjänade den som bodde innanför tullarna 5 procent mer än den som bodde utanför. Sjutton år senare, 2008, har gapet växt till 29 procent.

Skillnaderna är som tydligast i ytterstadsområden med hög andel invandrare och där Stockholms stad kämpat med att förbättra integrationen. Men siffrorna visar på ett misslyckande. De som bor i Skärholmen har – sedan 1991 – fått 0,1 procent mer i inkomst i genomsnitt. Det kan jämföras med en ökning på 65 procent för dem som bor i innerstadsdelen Norrmalm.