En stor majoritet av riksdagsledamöterna från de tre storstäderna bor i innerstaden eller i välmående villaområden. Nästan inga bor i lägenhet i ytterstäderna. Det visar en granskning gjord av tidningen Riksdag och departement.

Tidningen konstaterar att Sveriges riksdag är tämligen väl representativ för medborgarna när det gäller kön, med att det ser helt annorlunda ut när det kommer till bostadsmiljö.
– Frågan är om de utsatta grupperna i Sverige har en god representation i vårt system. Historiskt har Sverige kännetecknats av en hyfsat folklig elit. Risken är att avståndet mellan väljare och valda håller på att öka, säger Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet till tidningen.

Som exempel kan nämnas att 15 av de 26 ledamöterna för Stockholm stad som är skrivna i kommunen bor i innerstaden. Av de 11 som bor utanför tullarna bor de allra flesta i villa eller radhus. Endast en ledamot bor i någon av miljonprogrammets förorter. Göteborg och Malmö uppvisar liknande mönster.

Läs hela granskningen här.