SD vill profilera sig som ett arbetarparti, men vill ändå inte prata arbetsrätt.

arbetsrätt De är Sveriges tredje största parti, de har en vågmästarroll, och säger sig själva ha en arbetsmarknadspolitik som varken är höger eller vänster. Men när Dagens Arena upprepade gånger ber partiet besvara frågor om arbetsrätten blir svaret nej. Sverigedemokraterna vill varken prata om las eller arbetsrätt. 

Det är snart två veckor sedan särskilde utredare Gudmun Toijer lämnade över utredningen En moderniserad arbetsrätt till regeringen. Sedan dess har blickfånget till stor del legat på om Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fortsatt är villig att fälla regeringen över en politik som de egentligen stödjer.

Fast stödjer de verkligen den politik som potentiellt ligger och väntar? Moderaterna och Kristdemokraterna är traditionella borgerliga partier. De har en historia av att vilja luckra upp turordningsreglerna i las.

Det har även Sverigedemokraterna.

Duckar undan frågor

Men eftersom de är ett parti med potentiell vågmästarroll, som vill locka allt fler LO-medlemmar och som själva säger att partiets arbetsmarknadspolitik inte är låst i »traditionella höger–vänsterpositioneringar«, så är deras åsikt om utredningens förslag, las och arbetsrätten av extra intresse. De är dessutom andra eller tredje största parti.

Men när Dagens Arena ber om att få en intervju med någon i partiet för att fråga hur de ser på arbetsrätten och behovet av att modernisera lagstiftningen, utredningens förslag, och hur de bedömer möjligheterna för parterna att komma överens så duckar partiet.

Trots upprepade påtryckningar och erbjudanden om tider, dagar, tillvägagångssätt så väjer Sverigedemokraterna undan. Av presstjänsten får vi kommentaren:

Sverigedemokraterna är det parti som hittills varit tydligast gällande bevarandet av den svenska modellen. Om parterna inte lyckas komma överens kommer det på sikt bli förödande för denna. Vi förväntar oss därför att parterna lyckas komma fram till en lösning.

På vilket sätt Sverigedemokraterna är det parti som hittills varit tydligast gällande att bevara den svenska modellen vill de inte svara på.

Mer än en halv miljon anställda finns på arbetsplatser utan kollektivavtal. De påverkas i allra högsta grad av hur en lagförändring kommer att se ut och finns framförallt bland små företag inom privata tjänstenäringar. Ju mindre företag, desto lägre sannolikhet att kollektivavtal finns. Och just de småföretagen säger sig Sverigedemokraterna vilja värna.

Men om och hur de vill att lagen ska förändras och om och hur de vill se till de tio procent av arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektivavtal, vill de inte svara på.

SD:s politik

I SD:s senaste motion på arbetsmarknadsområdet skriver Sven-Olof Sällström, partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, tillsammans med kollegor att de vill förändra turordningsreglerna, från dagens möjlighet att undanta två anställda till att gälla fem för företag upp till 10 personer. De vill se att reformationen av Arbetsförmedlingen fortsätter, att a-kassan ska vara skattefinansierad, obligatorisk och handläggas av Försäkringskassan, att arbetskraftsinvandringen behovsprövas och att lärlingsanställningar införs.

SD vill se att 100-dagarsregeln återinförs, att subventionerade anställningar avskaffas och innan corona ville de att taket i a-kassan höjs de första 100 dagarna. Vad partiet anser om de höjningar som införts i och med corona vet vi inte då de inte vill svara på frågor. Inte heller är det tydligt om partiet fortsatt vill se att delade turer slopas. Punkten om avskaffandet av delade turer fanns med i motion 2018/19:78, men för 2019/2020 finn den inte längre med.

Till Aftonbladet kommenterar Jimmie Åkesson i slutet av maj, innan utredningen överlämnats, att han hade svårt att se att det skulle »finnas något specifikt förslag i det här som skulle kunna vara mer värt än att få bort den här regeringen«.

Om de skulle rösta för eller emot en proposition baserad på utredningen förbli oklart.