Efter utdragna diskussioner om vilka partier som ska få ordförandeposterna i de olika utskotten står det klart att Sannfinländarna kommer att leda förvaltningsutskottet. Det innebär att det högerpopulistiska partiet får en nyckelposition i att utforma Finlands invandringspolitik. Utöver förvaltningsutskottet fick Sannfinländarna ordförandeposten i utrikesutskottet och försvarsutskottet.

Samlingspartiet, som efter valet är det största partiet, kommer att leda finansutskottet samt kultur-, trafik- och lagutskottet. Socialdemokraterna kommer att ha hand om ordförandeposten i stora utskottet, grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, samt framtidsutskottet.

I dag inleds regeringsförhandlingar och riksdagspartierna får en deadline för när de ska svara på Samlingspartiets förberedande frågor för regeringsprogrammet.