Skådespelaren Suzanne Reuter läser sagan om Minou. Till höger från en föreställning med Clowner utan Gränser i Jordanien. Foto: Henrik Kindgren, Tomas Blideman

NYHET Ett barn som kastar sten på stridsvagnar, men lär sig att skapa fred på ett annat sätt. Clowner utan Gränser hoppas att sagan om Minou ska ge underlag för bredare kunskap om barns rättigheter.

Berättelsen om Minou som kastar sten på stridsvagnar bygger på barns egna historier från en verklighet i krig och konflikt. Om skolor och lekplatser i ruiner, soldater som patrullerar gatorna – en vardag där deras egen röst inte räknas eller går att göra hörd. Kasta sten blir ett sätt att visa frustration. Men finns det något annat sätt?

Skådespelaren Suzanne Reuter läser sagan som nu sprids till skolor med låg- och mellanstadieklasser tillsammans med ett diskussionsmaterial som ska ge en grund till kunskap om egna och andras rättigheter.

–  Vi tror på att använda metoder med lek och sagor för att nå fram till barn även med svåra frågor som krig och mänskliga rättigheter. En saga kan var en väg till att göra världen lite mer förståelig, säger Karin Tennemar på Clowner utan Gränser.

Karin Tennemar. Foto: Henrik Kindgren

 

Clowner utan Gränser är en obunden ideell organisation som besöker barn i flyktingläger, ungdomsfängelser och andra miljöer där barn far illa. En metod för att öka välmående hos barn genom lek, som även hittas hos olika satsningar på sjukhusclowner. En metastudie av befintlig forskning kring just sjukhusclowner bekräftar också bilden av att de hjälper barn, och även föräldrar, att känna mindre ångest och stress i en pressad situation.

Sedan Clowner utan Gränser grundades 1996 har verksamheten främst bedrivits i länder drabbade av krig och konflikt, men sedan sex år tillbaka finns ett särskilt fokus även på Sverige.

– Vi såg, och ser, ett allt större behov av att prata med etablerade svenska barn om situationen för barn i världen och om deras egna och andras rättigheter. Destruktiva och nationalistiska krafter tar allt mer plats i samhället, vi kan inte ta mänskliga rättigheter för givna. Barns särskilda rättigheter är inget undantag, det krävs att vi ständigt skapar medvetenhet om detta, säger Karin Tennemar.

Hon nämner bland annat den nu pågående diskussionen om de svenska barn som befinner sig i Islamiska statens flyktingläger i Syrien. Där saknas barnperspektivet i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter, det som är utgångspunkten i arbetet som Clowner utan Gränser utför.

– Skolmaterialet har som utgångspunkt att visa barnen vilka rättigheter de har och att de alltid gäller, var de än befinner sig. Och att de också gäller för barnen de ser på teve från krigszoner. Men också att ge en grund för att diskutera hur vi värderar varandra, att alla människor har samma värde.

Diskussionsfrågorna bygger även på FN:s globala mål inom Agenda 2030, där de beslutade målen bland annat gäller att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. I januari 2010 ska FN:s konvention om barns rättigheter implementeras i svensk lag.