VÄLFÄRD  Allt fler unga och äldre pressar den svenska välfärdsmodellen. Men partierna undviker att diskutera att resurserna inte räcker till, skriver Sacos ordförande Göran Arrius i Svenska Dagbladet.

En snabbt åldrande befolkning skapar miljardluckor ock kräver att partierna ser över välfärdsmodellen, menar fackförbundet Saco.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar kostnadsökningarna för de närmaste åren till 10 miljarder per år. Enligt SKL kommer kommuner och landsting sakna 59 miljoner år 2021.

För att tackla de stigande välfärdskostnaderna krävs en kombination av bland annat höjda skatter, alternativa finansieringsmodeller och nedskärningar på välfärden, tror Sacos ordförande Göran Arrius. Samtidigt vill Saco införa en skattereform med bland annat lägre beskattning på arbete.

Redan nu kan man se tecken på en allt en allt mer urholkad välfärd, skriver Arrius. Förutom växande vårdköer och personalbrist i skolan, har socialförsäkringarna inte hunnit med löneökningstakten.

Staten har i allt större grad skjutit över kostnaderna för socialförsäkringar på individen och arbetsmarknadens parter, menar han.

En av alla löntagare får cirka 80 proent av sin inkomst vid sjukdom på inkomster upp till 28 000. Hälften av alla som yrkesarbetar i dag har dock en inkomst som ligger över taket.