Arbetsförmedlingens chefer uppmanades per mejl att ge en positiv bild av Fas 3. Det skedde i samband med att SVT började granska det sista steget i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Cheferna skulle – om de kontaktades av SVT – ge en bild av att Fas 3 inte konkurrerar med vanliga jobb eller att arbetsuppgifterna är meningslösa. I mejlet står

Budskapen vi försöker få ut är: Vi har haft ett långvarigt samarbete med kommun eller annan offentlig anordnare. Det har varit ett bra samarbete. Kommunen har jobbat bra med denna grupp. Detta resonemang motsäger självklart inte att man har goda samarbeten med de privata anordnare. I övrigt med tanke på att vi ska anlägga deltagarnas perspektiv: Vår/min bild är att väldigt många deltagare är nöjda med sin sysselsättningen.

Samtidigt visade Arbetsförmedlingens interna rapporter på allvarliga brister med Fas 3. Kritiken handlar bland annat om att det ofta saknas handlingsplaner och att många i Fas 3 får göra vanliga jobb.