Bild: Skärmdump aftonbladet.se & Lena Hammar
Bild: Skärmdump aftonbladet.se & Lena Hammar

Höstbudget »Det är tydligt att regeringen har en ambition att vara feministisk och det finns flera bra satsningar men det saknas ett genomgående jämställdhetsperspektiv«, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Regeringen gör flera satsningar på jämställdhet i årets budget. Saker som mer pengar till förlossningsvård, höjt bostadstillägg och sänkt pensionärsskatt gör att budgeten gynnar kvinnor*. Trots detta kan man inte säga att varken årets budget eller regeringen är feministisk, menar Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund.

– Det är tydligt att regeringen har en ambition att vara feministisk och det finns flera bra satsningar men det saknas ett genomgående jämställdhetsperspektiv, säger hon.

Tydligare styrning och uppföljning är enligt Clara Berglund avgörande för att pengarna ska gå till det som är tänkt.

– När man inte öronmärker pengar till kvinnor läggs de i slutändan oftast på andra saker. Det tydligaste exemplet är polisen som fått tydliga instruktioner om att prioritera mäns våld mot kvinnor och sexualbrott men trots att det i många fall finns bevis och en känd gärningsman har det visat sig att polisen inte utreder kvinnofrids- och sexualbrott, säger hon.

Regeringen satsar nu 7 miljarder kronor på polisen fram till år 2020.

– Vi kräver att pengar öronmärks och att alla polisdistrikt inför en särskild enhet som enbart arbetar med dessa brott. Det krävs minst två tjänster i varje polisregion till arbete med att bekämpa prostitution och sexköp. Det räcker inte att hålla tummarna och hoppas att pengarna ska gå till jämställdhet, säger Clara Berglund.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar den miljard som regeringen satsar på förlossningsvården, men betonar att det behövs tydliga krav på hur landstingen ska använda och redovisa pengarna för att nå målet om en barnmorska per födande kvinna.

Även satsningen på etablering av nyanlända kvinnor, som språkkurser och insatser under föräldraledigheten, är bra, men inte tillräcklig, menar Clara Berglund.

– Satsningen är för liten och innehåller bara tillfälliga arbetsförberedande insatser. Så länge det inte finns jobb som motsvarar kvinnors erfarenheter är andra insatser verkningslösa. Platser behöver öronmärkas för kvinnor och vägar in i kvinnodominerade yrken måste prioriteras, säger hon.

*
fordelning kvinna man 2018