Åsa Westlund (S), Mats Persson (L) och Erik Ottoson (M). Foto: Socialdemokraterna & Kristian Pohl/Regeringskansliet & Diana Molinsky

Politik Under torsdagen ska utbildningsministern utfrågas i Konstitutionsutskottet om beslutet att förkorta mandatperioden för lärosätenas styrelser. Beslutet som Dagens Arena var först med att rapportera om har mötts av oro och kritik från akademin och oppositionen. 

Det är regeringens jobb att utse personer som har som uppgift att nominera kandidater till högskolornas och universitetens styrelser. Dessa kandidater ska sedan godkännas av regeringen, något som enligt riksdagsledamot Åsa Westlund (S) i stort sett är en formalitet.

– Det finns en intressebalans mellan statens möjlighet att utse ledamöter och den akademiska friheten. Det har gjort att framtagningen av hur processen ska gå till har tagit flera år i anspråk och väldigt många har varit inblandade. Och över en natt klampade utbildningsministern in och sa att nu ska vi göra om allt det här, säger Åsa Westlund.

I april förra året meddelade regeringen att de skulle förkorta mandatperioden för lärosätenas styrelser från tre år till 17 månader, vilket Dagens Arena var först med att rapportera. Beslutet kritiserades starkt från flera håll då man ansåg att det var ett övertramp när det gäller den akademiska friheten och lärosätenas självbestämmande.

Anmälan till Konstitutionsutskottet

Det var i maj som Åsa Westlund (S), riksdagsledamot, KU-anmälde utbildningsminister Mats Persson (L) då hon ansåg att hanteringen av frågan skötts dåligt. Dels ansåg hon att det var tydligt att frågan inte beretts ordentligt men hon kritiserar även regeringens olika anledningar bakom beslutet.

– Elisabeth Svantesson (M) menade att det berodde på otillräckliga säkerhetskontroller av styrelsemedlemmarna och Mats Persson sade att de ansåg att det krävdes säkerhetskompetens inom styrelserna. Och det tyder väl ännu mer på att man aldrig diskuterade igenom frågan utan bara hastigt och lustigt bestämde sig för att göra så här.

Åsa Westlund hoppas att granskningen leder till att Konstitutionsutskottet riktar kritik mot Perssons hantering av ärendet.

– Det skulle vara väldigt bra för förtroendet för demokratin från lärosätenas sida att det kommer kritik från KU. De har upplevt att den akademiska friheten och deras självständighet ifrågasatts av den här processen. Och det är inte bara i Sverige beslutet kritiserats, utan även de europeiska organisationerna har kritiserat regeringen för det här.

Utfrågning av utbildningsministern

Konstitutionsutskottet hanterar alla anmälningar de får in från riksdagsledamöter under våren. De arbetar just nu med runt 30 granskningar och påbörjade arbetet i januari, berättar Erik Ottoson (M) som är vice ordförande i KU.

– Vi är inte klara med granskningen än, så därför kan jag inte säga något specifikt om ärendet, säger Erik Ottoson.

Under torsdagen kommer alla riksdagspartier att få möjlighet att ställa frågor till Mats Persson angående ärendet. Svaren på frågorna kommer sedan att bli en del av det underlag som KU går igenom för att slutligen ta ett beslutet om huruvida kritik är lämpligt. Beslutet kommer att presenteras av KU i riksdagen i slutet av maj.

– Jag tror inte att KU kan göra den här processen helt ogjord. Mats Persson kommer att behöva jobba mycket mer med att återupprätta förtroendet från akademin, säger Åsa Westlund.

Dagens Arena har sökt utbildningsminister Mats Persson men har inte fått svar