Nasra Ali, Philip Botström, Annika Strandhäll, Magdalena Andersson Foto: Love Svensén

Val18 Socialdemokraterna presenterar idag nya vallöften. 275 miljoner satsas på att råda bukt på den skenande psykiska ohälsan bland unga.

Finansminister Magdalena Andersson och socialminister Annika Strandhäll höll idag en pressträff tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström och Nasra Ali, ordförande i S-Studenter.

Gemensamt presenterar de fyra satsningar för att råda bukt på den ökande psykiska ohälsan bland unga: kortare BUP-köer, utökad screening i elevhälsan, utbyggnad av UMO.se och förbättrade rutiner vid självmordslarm. Sammanlagt satsas 275 nya miljoner som framförallt ska gå till att utveckla barn– och ungdomspsykiatrin och primärvården.
– Det en fråga för oss socialdemokrater som är högt prioriterad, utvecklingen är oroande. Varannan 15 årig tjej har återkommande besvär som sömnstörningar och oro, säger socialminister Annika Strandhäll.

Idag finns det ett screeningprogram för unga, där elevhälsan undersöker elevernas fysiska hälsa. Nu föreslår socialdemokraterna att systemet ska utvecklas, även den psykiska hälsan hos eleverna ska undersökas. Enligt finansminister Magdalena Andersson ska Socialstyrelsen tillsammans med Skolverket få i uppdrag att se över hur screeningprogrammet kan utvecklas.

Socialdemokraterna vill också att kön till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP ska minska. Detta genom att vårdcentralerna ska kunna ta hand om de med ”enklare och medelsvår” psykisk ohälsa. De vill också att 25 miljoner kronor satsas på att utveckla UMO.se. Målgruppen ska bli bredare och hemsidan ska bli interaktiv och inte bara informativ.

– Det är min ungdomsgeneration som träffar elevhälsan som vill hjälpa oss, men den har inte resurserna. Vi har fått vänja oss vid längre köer till BUP, fast fler behöver hjälp, säger Philip Botström.

Det fjärde förslaget är att ökat förebyggande arbete mot självmord och psykisk ohälsa genom att det ska vara vårdens uppgift att ta hand om människor med självmordstankar inte polisen.
– Suicidlarm bör betraktas som en olycka eller en del av ett sjukdomsförlopp. All utryckningspersonal ska få adekvat träning i det, säger Magdalena Andersson.

I slutet av förra året rapporterade Socialstyrelsen att andelen unga i åldern 10–17 som lider av psykisk ohälsa dubblerats på tio år.
– Vi vet att psykisk ohälsa i tidig ålder hänger sig kvar upp i åldrarna. Vi ser det här som en av de stora framtidsutmaningarna, säger Nasri Ali.

S-Studenter och SSU har länge ställt krav på att den psykisk ohälsan och stressen bland unga måste minska. Bland annat vill de att det utreds varför unga mår sämre och sämre och att årliga hälsobesök i skolan införs.

Anledningarna till den ökande psykiska ohälsan säger Socialdemokraterna beror på att skolan fokuserar på elevers resultat i specifika uppgifter istället för ämnen i stort. Även bostadsbrist och otrygga anställningar lyfter de fram som bidragande faktorer.
– Psykisk ohälsa är ett högt pris för barnen att betala, men också för hela samhället. Hyvling och sms-anställningar bidrar till otrygghet, psykisk ohälsa är en jämlikhetsfråga. säger Magdalena Andersson.

Presskonferens där vallöftena presenterades skulle egentligen hållas redan under gårdagen, men sköts upp eftersom socialminister Annika Strandhälls plan från Kanada blev försenat.