Bild: Anders Löwdin

S har ökat med hela 9,6 procentenheter sedan i november och stödet för de rödgröna partierna landar på 51,2 procent, visar SCB:s partisympatiundersökning. KD hamnar för tredje gången under fyraprocentspärren.

Stödet för regeringspartierna har minskat kraftigt sedan SCB:s förra partisympatiundersökning i november 2011. Dagens undersökning visar att alliansen har backat med mellan 5,1 och 7,4 procentenheter och skulle, om det vore val i dag, endast få 42,5 procent av rösterna. Det är att jämföra med valresultatet från 2010 på 49,3 procent. Väljarraset är statistiskt säkerställd.

Samtidigt som alliansen backar går de rödgröna partierna kraftigt framåt. Om det vore val i dag skulle de rödgröna få egen majoritet med 51,2 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning på mellan 5,8 och 7,4 procentenheter sedan november 2011. I valet 2010 fick de rödgröna 43,6 procent av rösterna.

Stort tapp för Moderaterna
Moderaterna får 28,6 procent av väljarsympatierna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning med hela 4,8 procent sedan november och en minskning med 1,5 procent sedan riksdagsvalet 2010.

Även Centerpartiet tappar gentemot riksdagsvalet och mätningen i november med sina 4,7 procent. Kristdemokraterna får 3,7 procent och hamnar därmed för tredje gången i rad under fyraprocentsspärren. Däremot verkar fallet ha bromsats upp och ingen märkbar minskning har skett sedan i november.

Folkpartiet ligger också kvar och stampar på 5,5 procent, vilket är samma siffra som i november. Det är en minskning med 1,6 procent sedan valet 2010.

Kraftigt lyft för S
När det gäller de rödgröna går Socialdemokraterna kraftigt framåt med en statistisk säkerställd ökning med 9,6 procentenheter sedan i november. Stödet på 37,3 procent är även det en säkerställd ökning på 6,6 procentenheter sedan valet 2010.

Vänsterpartiets 5,5 procent är en liten ökning sedan november men en tangering av valresultatet. Med 8,1 procent minskar Miljöpartiet med hela 3,6 procent sedan i november. Resultatet är dock en ökning sedan riksdagsvalet.

Sverigedemokraterna får i mätningen 5,4 procent. Någon statistiskt säkerställd förändring kan varken konstateras från i november eller sedan valresultatet.

S vinner väljare från M
Socialdemokraterna vinner väljare från i stort sett alla partier. Störst är dock flödena från M till S där 1,8 procent bytt parti sedan riksdagsvalet 2010. I övrigt vinner S flest antal väljare från Miljöpartiet och Folkpartiet.

Sedan november 2011 har 1,9 procent M-väljare bytt till S. Socialdemokraterna har också vunnit 4,5 procent av de osäkra väljarna samt 1,8 procent av Miljöpartiets sympatisörer. Samtidigt har M tappat 2,3 procent av sina sympatisörer till den osäkra gruppen.

SCB:s partisympatiundersökning genomförs två gånger per år och är den mest omfattande opinionsundersökningen i Sverige. Denna gång hade 9039 personer tillfrågats varav 5473 hade svarat. Intervjuerna genomfördes per telefon.